ועדות הפקולטה

הנהלת הפקולטה

ועדת תכניות ומינויים (תו"ם)

נציגי הסגל בדרגת מרצה בכיר ופרופסור חבר שיחברו לתו"ם רק בנושא וועדת קליטת סגל חדש

ועדת הוראה

ועדת הבטיחות

הועדה לתשתיות בנושאי מיחשוב וביואינפורמטיקה

תת ועדה לתשתיות בנושאי ציוד בין - מחלקתי

ועדה אתית לאישור מחקרים בבעלי חיים

ועדת בית החיות

ועדת הספריה

ועדה פקולטטיבית לתארים מתקדמים (פלת"ם)

ארגון סמינר פקולטטיבי

ארגון סמינר לדוקטורנטים

יו"ר תכנית "פסגות" - לתלמידים מצטיינים

ועדת אירועים ואירוח

 

 

 

הנהלת הפקולטה

פרופ' ירון שב-טל, אחראי על תלמידי המחקר

פרופ' סיריל כהן, אחראי על מערך ההוראה

פרופ' אהוד בנין, אחראי על תשתיות

 

ועדת תכניות ומינויים (תו"ם) 

פרופ' גינזברג דורון, דיקן יו"ר

גב' עפרה ישראלי, מרכזת הועדה 

פרופ' ירון שב-טל 

פרופ' אהוד בנין

פרופ' אורי ניר

פרופ' חיה ברודי

פרופ' רמית מר

פרופ' שולמית מיכאלי

פרופ' גל ידיד

פרופ' רון גולדשטיין

פרופ' רון אונגר

פרופ' רונית שריד

 

נציגי הסגל בדרגת מרצה בכיר ופרופסור חבר שיחברו לתו"ם רק בנושא וועדת קליטת סגל חדש

פרופ' אהוד בנין

פרופ' רפאל פרל-טרבס 

ד"ר ירדן אופטובסקי

 

ועדת הוראה

פרופ' סיריל כהן, יו"ר

פרופ' מירה ברדה-סעד

פרופ' ינאי עופרן

פרופ' רונית שריד

פרופ' אילנה ברמן-פרנק

פרופ' מעוז פיין

 פרופ' רמי דון

פרופ' תמר יובן-גרשון

פרופ' אורן לוי

ד"ר לי קורן

ד"ר גלית שוחט-אופיר

ד"ר אופיר חכים

ד"ר ירדן אופטובסקי

דר' גיתית הרשקוביץ

 

ועדת הבטיחות

פרופ' אהוד בנין, יו"ר

ד"ר דורון גרבר

ד"ר אורית שאול

ד"ר לי קורן

ד"ר איתי לזר

מר אליעזר קוסטי

גב' נילי זרחין

אחראית בטיחות - המח' לכימיה

נציגי הסטודנטים

 

הועדה לתשתיות בנושאי מיחשוב וביואינפורמטיקה

פרופ' רמית מר, יו"ר

האחראי על היחידה לביואינפורמטיקה

פרופ' רון אונגר

פרופ' אהוד בנין

פרופ' סול עפרוני

פרופ' רן ויידס

ד"ר דורון גרבר

ד"ר איתי לזר

ד"ר ארז לבנון

ד"ר עמיאל אילני

גב' שגית אהרון

 

תת ועדה לתשתיות בנושאי ציוד בין-מחלקתי

פרופ' אהוד בנין, יו"ר

פרופ' מירה ברדה-סעד

פרופ' רון גולדשטיין

ד"ר אופיר חכים

ד"ר איתי לזר

ד"ר איל הנדל

ד"ר ירדן אופטובסקי

פרופ' איתן אוקון

ד"ר גדי מילר

 

ועדה אתית לאישור מחקרים בבעלי חיים

ד"ר בני מוטרו, יו"ר

ד"ר טובה זינמן, מרכזת הועדה

פרופ' רמי דון

פרופ' גל ידיד

פרופ' חיים כהן

פרופ' חיה ברודי

פרופ' רן ויידס

פרופ' אהרון ולר, פסיכולוגיה

ד"ר אחיה אורבך

ד"ר שמעון טינמן, מנהל בית החיות

ד"ר מוטי דרור, וטרינר האוניברסיטה

הרב שלמה שפר

ד"ר יוסי מנדל

פרופ' ארי זיפוטובסקי, לימודים בין-תחומיים, תכנית למדעי המח

פרופ' רחלה פופובצר, הפקולטה להנדסה

 

 

ועדת הספריה

פרופ' רן ויידס, יו"ר

פרופ' רון אונגר

ד"ר אורית שאול 

ד"ר דן קטקוף

ד"ר עמי ינאי

גב' לריסה רודניצקי, אחראית הספריה למדעי החיים

 

ועדה פקולטטיבית לתארים מתקדמים (פלת"ם)

פרופ' שי בן ארויה, יו"ר

פרופ' גל ידיד

פרופ' סול עפרוני

ד"ר דן קטקוף

ד"ר אחיה אורבך

ד"ר גד מילר

דר' סיון קורנבליט

ד"ר תמר יובן-גרשון

ד"ר אופיר חכים

ד"ר איל הנדל

ד"ר עמיאל אילני

 

  

ארגון סמינר פקולטטיבי

ד"ר תמר יובן-גרשון

ד"ר גד מילר

 

ארגון סמינר לדוקטורנטים

פרופ' רקפת שוורץ

פרופ' ארז לבנון 

 

יו"ר תכנית "פסגות" – לתלמידים מצטיינים

פרופ' רונית שריד

פרופ' תמר יובן-גרשון

 

ועדת ארועים ואירוח

ד"ר סיון קורנבליט, יו"ר

פרופ' רפאל פרל-טרבס

פרופ' אילנה ברמן-פרנק

פרופ' תמר יובן-גרשון

פרופ' איתן אוקון

 

ו