ועדות הפקולטה

הנהלת הפקולטה

פרופ' ירון שב-טל, סגן דיקן לתארים מתקדמים

פרופ' סיריל כהן, סגן דיקן להוראה

פרופ' אהוד בנין, סגן דיקן לפיתוח ומשאבי מחקר

ועדת תכניות ומינויים (תו"ם)

 

פרופ' גינזברג דורון, דיקן יו"ר

גב' עפרה ישראלי, מרכזת הועדה 

פרופ' ירון שב-טל 

פרופ' שולמית מיכאלי

פרופ' אהוד בנין

פרופ' סול עפרוני

פרופ' חיה ברודי

פרופ' גל ידיד

פרופ' רון גולדשטיין

פרופ' רון אונגר

פרופ' רונית שריד

פרופ' סיריל כהן

פרופ' אלון קורנגרין

פרופ' ארז לבנון

פרופ' חיים כהן

פרופ' אורן לוי

פרופ' מירה ברדה-סעד

פרופ' רפי פרל-טרבס

פרופ' רקפת שוורץ

פרופ' ירדן אופטובסקי

פרופ' ליאור אפלבוים

פרופ' אורי פולת

ועדת הוראה

 

פרופ' סיריל כהן, יו"ר

ד"ר ניסן יששכר

ד"ר שרון גילאי דותן

 פרופ' רמי דון

פרופ' תמר יובן-גרשון

פרופ' אורן לוי

פרופ' רון אונגר

פרופ' לי קורן

פרופ' ירדן אופטובסקי

פרופ' יוסי מנדל

ד"ר ניצן גונן

דר' גיתית הרשקוביץ

ועדת הבטיחות

פרופ' אהוד בנין, יו"ר

פרופ' דורון גרבר

ד"ר איל הנדל

ד"ר איתי לזר

ד"ר עמי ינאי

אחראית בטיחות - המח' לכימיה

נציגי הסטודנטים

מר ערן גלעדי

הועדה לתשתיות בנושאי מיחשוב וביואינפורמטיקה

פרופ' ארז לבנון, יו"ר

פרופ' רון אונגר

פרופ' אהוד בנין

פרופ' רן ויידס

פרופ' דורון גרבר

פרופ' סול עפרוני

ד"ר איתי לזר

ד"ר עמיעל אילני

גב' שגית אהרון

תת ועדה לתשתיות בנושאי ציוד בין - מחלקתי

 

פרופ' אהוד בנין, יו"ר

פרופ' מירה ברדה-סעד

ד"ר מורן דבלה-לויט

ד"ר איתי לזר

ד"ר איל הנדל

פרופ' ירדן אופטובסקי

פרופ' איתן אוקון

ד"ר עמית צור

ד"ר איתי קורן

ועדה אתית לאישור מחקרים בבעלי חיים

פרופ' אלון קורנגרין, יו"ר

פרופ' גל ידיד

פרופ' חיים כהן

פרופ' רן ויידס

פרופ' אהרון ולר, פסיכולוגיה

ד"ר אחיה אורבך

פרופ' ליאור אפלבאום

ד"ר שמעון טינמן, מנהל בית החיות

ד"ר מוטי דרור, וטרינר האוניברסיטה

הרב שלמה שפר

פרופ' יוסי מנדל

ד"ר ניסן יששכר

פרופ' ארי זיפוטובסקי

ועדת בית החיות

 

פרופ' איתן אוקון, יו"ר

פרופ' מירה ברדה-סעד

פרופ' חיים כהן

ד"ר מוטי דרור, וטרינר האוניברסיטה

ד"ר שמעון טינמן, מנהל בית החיות 

ד"ר ניסן יששכר

ד"ר בני מוטרו

ד"ר ניצן גונן

ועדת הספריה

 

פרופ' רן ויידס, יו"ר

פרופ' רון אונגר

ד"ר בני מוטרו

ד"ר אורית שאול

ועדה פקולטטיבית לתארים מתקדמים (פלת"ם)

 

פרופ' גלית שוחט אופיר, יו"ר

פרופ' סול עפרוני

פרופ' סיון קורנבליט

פרופ' דורון גרבר

פרופ' ליאור אפלבאום

פרופ' ירדן אופטובסקי

ד"ר חנה קרנצלר

פרופ' רפי פרל טרבס

פרופ' גד מילר

ד"ר עמית צור

ד"ר איל הנדל

ד"ר איתי קורן

ד"ר מורן דבלה-לויט

ארגון סמינר פקולטטיבי

ד"ר ניסן יששכר

ד"ר איל הנדל

יו"ר תכנית "פסגות" - לתלמידים מצטיינים

פרופ' תמר יובן-גרשון

ועדת אירועים ואירוח

פרופ' שי בן ארויה, יו"ר

ד"ר איתי קורן

פרופ' איתן אוקון

ד"ר ניסן יששכר

ד"ר איל הנדל

ד"ר עמיעל אילני

ד"ר בני מוטרו

פרופ' ארז לבנון