ועדות הפקולטה

הנהלת הפקולטה

פרופ' סיריל כהן, סגן דיקן להוראה

פרופ' גלית שוחט-אופיר, סגנית דיקן לתארים מתקדמים

פרופ' אהוד בנין, סגן דיקן לפיתוח ומשאבי מחקר

ועדת תכניות ומינויים (תו"ם)

פרופ' ירון שב-טל,  דיקן יו"ר

גב' עפרה ישראלי, מרכזת הועדה 

פרופ' שולמית מיכאלי

פרופ' דורון גינזברג

פרופ' אהוד בנין

פרופ' סול עפרוני

פרופ' חיה ברודי

פרופ' גל ידיד

פרופ' רונית שריד

פרופ' רון אונגר

פרופ' סיריל כהן

פרופ' אלון קורנגרין

פרופ' ארז לבנון

פרופ' חיים כהן

פרופ' אורן לוי

פרופ' מירה ברדה-סעד

פרופ' רפי פרל-טרבס

פרופ' רקפת שוורץ

פרופ' ירדן אופטובסקי

פרופ' ליאור אפלבוים

פרופ' אורי פולת

פרופ' גלית שוחט-אופיר

ועדת הוראה

פרופ' סיריל כהן, יו"ר

פרופ' סול עפרוני

פרופ' תמר יובן-גרשון

פרופ' אורן לוי

פרופ' רון אונגר

פרופ' ירדן אופטובסקי

פרופ' יוסי מנדל

ד"ר ניצן גונן

ד"ר ניסן יששכר

פרופ' יורם בונה

דר' גיתית הרשקוביץ

ועדת הבטיחות

פרופ' אהוד בנין, יו"ר

פרופ' דורון גרבר

ד"ר עמית צור

ד"ר איתי לזר

ד"ר עמי ינאי

אחראית בטיחות - המח' לכימיה

נציגי הסטודנטים

מר ערן גלעדי

הועדה לתשתיות בנושאי מיחשוב וביואינפורמטיקה

פרופ' ארז לבנון, יו"ר

פרופ' רון אונגר

פרופ' אהוד בנין

פרופ' ירון אורנשטיין

פרופ' סול עפרוני

פרופ' עמיעל אילני

ד"ר בנימין קניסבכר

ד"ר איתי לזר

גב' שגית אהרון

תת ועדה לתשתיות בנושאי ציוד בין - מחלקתי

פרופ' אהוד בנין, יו"ר

פרופ' מירה ברדה-סעד

פרופ' ירדן אופטובסקי

פרופ' איתן אוקון

ד"ר מורן דבלה-לויט

ד"ר עמית צור

ד"ר איתי קורן

ד"ר איתי לזר

 

ועדה אתית לאישור מחקרים בבעלי חיים

פרופ' אלון קורנגרין, יו"ר

פרופ' גל ידיד

פרופ' חיים כהן

פרופ' חיה ברודי

ד"ר בני מוטרו - סמסטר א'

פרופ' מירה ברדה-סעד - סמסטר ב'

פרופ' יוסי מנדל

פרופ' ליאור אפלבאום

ד"ר אחיה אורבך

פרופ' אהרון ולר, פסיכולוגיה

ד"ר שמעון טינמן, מנהל בית החיות

ד"ר מוטי דרור, וטרינר האוניברסיטה

הרב שלמה שפר

ד"ר ארי זיפוטובסקי

פרופ' חמוטל סלובין - חקר המוח

פרופ' עמוס דניאלי - הנדסה

פרופ' אשר שיינברג - נציג ציבור

השופטת דרורה בית-אור - נציגת ציבור

ועדת בית החיות

פרופ' איתן אוקון, יו"ר

פרופ' מירה ברדה-סעד

פרופ' חיים כהן

ד"ר ניסן יששכר

ד"ר בני מוטרו

ד"ר ניצן גונן

ד"ר מוטי דרור, וטרינר האוניברסיטה

ד"ר שמעון טינמן, מנהל בית החיות 

ועדת הספריה

פרופ' שי בן-ארויה, יו"ר

פרופ' רון אונגר

ד"ר גדי מילר

ד"ר אורית שאול

ועדה פקולטטיבית לתארים מתקדמים (פלת"ם)

פרופ' סיון קורנבליט, יו"ר

פרופ' ירדן אופטובסקי - תת ועדה למיון תלמידים מחו"ל

פרופ' סול עפרוני

פרופ' יורם בונה

פרופ' דורון גרבר

פרופ' אורן לוי

ד"ר חנה קרנצלר

פרופ' רפי פרל טרבס

פרופ' גד מילר

פרופ' ירון אורנשטיין

פרופ' עמיעל אילני

ד"ר מורן דבלה-לויט

ד"ר ליאור לובל

ד"ר בנימין קניסבכר

ארגון סמינר פקולטטיבי

ד"ר ניסן יששכר

ד"ר איתי קורן

יו"ר תכנית "פסגות" - לתלמידים מצטיינים

פרופ' תמר יובן-גרשון

יו"ר תכנית "אילנות" 

ד"ר ניצן גונן

יו"ר וועדה לקשר עם תלמידי חו"ל

פרופ' לי קורן

ועדת אירועים ואירוח

פרופ' עמיעל אילני, יו"ר

פרופ' איתן אוקון

פרופ' ארז לבנון

פרופ' לי קורן

ד"ר שרון גילאי דותן

ד"ר ניסן יששכר

ד"ר חנה קרנצלר