מתכונות התוכנית

מתכונת הבסיס

שישה קורסים אקדמיים הנפרשים על-פני יום בשבוע, יום ב׳, במשך כשבעה חודשים קלנדריים, מ-11/11/2019 עד 15/06/2020. יום הלימודים מתחיל ב-08:30 ומסתיים ב-15:45. מתכונת זאת מחולקת לשני סמסטרים, שבסיום כל אחד מהם מתקיימת תקופת בחינות ו/או פרויקטים במשך שלושה שבועות. סיום תקופת הבחינות של הסמסטר השני הוא ב-13/07/2020. בעמוד האחרון מובאים תאריכי השיעורים והבחינות בפירוט מלא.

כל הקורסים בתוכנית מוכרים אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים (.M.Sc. / Ph.D) וכן מזכים את הרופאים ב-300 נקודות זכות לגמול השתלמות.

לימודי המשך למאסטר ולדוקטורט

התוכנית מעודדת את משתתפיה להשתלב במחקר אקדמי בתחום החישוביות הביו-רפואיות. סטודנטים שהשלימו את מתכונת הבסיס בהצלחה (ממוצע ציונים מעל 80 ובכפוף לראיון אישי) יוכלו לעבור למסגרת של לימודים מתקדמים, מאסטר (.M.Sc) או דוקטורט (.Ph.D). מאחר שהקורסים הם בעלי הכרה אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים, הרי שהסטודנטים צוברים חלק ניכר מחובות הקורסים לתואר כבר במהלך מתכונת הבסיס. לפיכך, הסטודנטים יוכלו לאחריה להתרכז בעיקר בעבודת המחקר ובפרסום מאמרים. לסטודנטים שימשיכו לתארים מתקדמים (.M.Sc. / Ph.D) יוחזר שכר הלימוד בתוכנית, כפי שפורט לעיל.

מדעי היסוד למתמחים

אחת לשנתיים התוכנית ניתנת במתכונת של שלושה ימים בשבוע, כך שתתאים במיוחד לתקופת מדעי היסוד של רופאים מתמחים. במסגרת זאת, התוכנית כוללת גם עבודת מחקר, ובכך מהווה חלופה למרכיב מדעי היסוד שבמסגרת ההתמחות, באישור ובתמיכה של המועצה המדעית בהר״י. השנה התוכנית אומנם לא ניתנת במתכנות זאת, אך ייתכן ומתמחים אחדים יוכלו, בכפוף לראיון ולהתאמה אישית של תוכנית הלימודים, לשלב את התוכנית במסגרת תקופת מדעי היסוד שלהם ו/או במסגרת תואר מאסטר (.M.Sc).

למידה מקוונת

בדומה למגמה החדשה הרווחת באוניברסיטאות המובילות בעולם, ומתוך התחשבות בדרישות התפקיד של הרופאים, כל ההרצאות והתרגולים יצולמו ויהיו זמינים לצפייה בכל זמן. ייתכן ולצורך כך, חלק או כל הקורסים יועברו בשפה האנגלית.

 

מידע נוסף: