מתכונות התוכנית

מתכונת הבסיס

שישה קורסים אקדמיים, המהווים סקירה מקיפה וממצה של תחומי הגנומיקה והחישוביות הביו-רפואית. מתכונת זאת הינה יחידת קורסים שלמה העומדת בפני עצמה, אך היא גם מהווה את יחידת קורסי החובה הנדרשים לכל מתכונות ההמשך המפורטות להלן. 

כל הקורסים בתוכנית מוכרים אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים (.M.Sc. / Ph.D) וכן מזכים את הרופאים ב-300 נקודות זכות לגמול השתלמות.

סטודנטים המסיימים בהצלחה את מתכונת הבסיס, זכאים לדיפלומה בגנומיקה ובחישוביות ביו-רפואית של אוניברסיטת בר-אילן בשיתוף המרכז הרפואי שיבא.

בשנת הלימודים הקרובה נפרשת מתכונת הבסיס על-פני כ-9 חודשים קלנדריים. הלימודים מתקיימים בימי שני, החל ב-1 בנובמבר 2021 ועד 1 באוגוסט 2022 (תאריך הבחינה האחרונה במועד א׳), בין השעות 8:30 ו-16:30. בעמוד האחרון מפורטים תאריכי השיעורים והבחינות של שנת הלימודים הקרובה.

 

 

מתכונת ייעודית למתמחים כחלופה לתקופת מדעי היסוד

מדי שנתיים מתקיימת מתכונת המכוונת בעיקר למתמחים, המהווה גם חלופה לתקופת מדעי היסוד, ונפרשת על-פני 6 חודשים קלנדריים בתדירות של 3 ימים בשבוע. המועד הבא לפתיחת מתכונת זאת הוא שנת הלימודים הבאה (2022-2023). סטודנטים במתכונת מדעי היסוד לוקחים תחילה את מתכונת הבסיס, ולאחריה מבצעים עבודת מחקר מדעי, משתתפים בסמינריון, ולוקחים שני קורסי המשך מתוקשבים. סטודנטים המסיימים בהצלחה מתכונת זאת זכאים לפטור מחובת מדעי היסוד של ההתמחות באישור ובתמיכה של המועצה המדעית בהר״י.

 

לימודי המשך למאסטר ולדוקטורט

סטודנטים שהשלימו את מתכונת הבסיס בהצלחה (ממוצע ציונים מעל 80) יוכלו לבקש להתקבל, בכפוף למציאת מנחה מתאים ולראיון אישי, למסגרת של לימודים מתקדמים – מאסטר (MSc) או דוקטורט (PhD).

בכל מקרה, תנאי הקבלה יקבעו לפי התנאים לתארים מתקדמים, הנהוגים בתוכנית לביולוגיה חישובית של אוניברסיטת בר-אילן.

מאחר שכל הקורסים הם בעלי הכרה אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים, הרי שהסטודנטים צוברים חלק ניכר מחובות הקורסים לתואר כבר במהלך מתכונת הבסיס. לפיכך, הסטודנטים יוכלו לאחריה להתרכז בעיקר בעבודת המחקר ובפרסום מאמרים.

לסטודנטים שימשיכו ויקבלו תואר מתקדם (MSc/PhD) באוניברסיטת בר-אילן יוחזר רטרואקטיבית מלוא שכר הלימוד בתוכנית, ואף יינתן פטור מתשלום שכר הלימוד לתואר המתקדם.

 

למידה מקוונת

בדומה למגמה הרווחת באוניברסיטאות המובילות בעולם (עוד הרבה לפני תקופת הקורונה), ומתוך התחשבות בדרישות התפקיד של הרופאים, כל ההרצאות וכל שיעורי התרגול מצולמים וזמינים לצפייה בכל זמן ובכל מקום. ייתכן ולצורך כך, חלק או כל הקורסים יועברו בשפה האנגלית. מכל מקום, איננו ממליצים להשתתף בתוכנית רק באופן מקוון, אלא להגיע לפחות למחצית מהשיעורים.