מתכונות התוכנית

 

מתכונת הבסיס - לרופאים בכל השלבים

שישה קורסים אקדמיים, המהווים סקירה מקיפה וממצה של תחומי הגנומיקה והחישוביות הביו-רפואית. מתכונת זאת הינה יחידת קורסים שלמה העומדת בפני עצמה, אך היא גם מהווה את יחידת קורסי החובה, הנדרשים לכל מתכונות ההמשך המפורטות להלן. כל הקורסים מוכרים אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים(MSc/PhD) , וכן מזכים את הרופאים ב-300 נקודות זכות לגמול השתלמות.

סטודנטים המסיימים בהצלחה את מתכונת הבסיס זכאים לדיפלומה
בגנומיקה ובחישוביות ביו-רפואית של אוניברסיטת בר-אילן בשיתוף המרכז הרפואי שיבא.

בשנת הלימודים הקרובה נפרשת מתכונת הבסיס על-פני 3.5 חודשים קלנדריים בימים ב׳ עד ד׳, מ-7 בנובמבר 2022 עד 27 בפברואר 2023, בין השעות 9:00 ו-14:00. לעתים ייתכן ויתקיימו שיעורי השלמה או תרגול עד השעה 15:30. בשנת הלימודים הבאה תיפרש מתכונת הבסיס על-פני שנת לימודים מלאה (כ-8.5 חודשים קלנדריים) בימי ב׳ בלבד. בעמוד האחרון מובאים תאריכי השיעורים והבחינות בפירוט מלא.

 

מתכונת ייעודית למתמחים כחלופה לתקופת מדעי היסוד

סטודנטים במתכונת מדעי היסוד לוקחים תחילה את מתכונת הבסיס, ולאחריה מבצעים עבודת מחקר מדעי, משתתפים בסמינריון, ולוקחים שני קורסי העשרה מתוקשבים. הלימודים בחלק הזה מתקיימים בימי ב׳, והמחקר עצמו מתקיים בזמן הנותר במעבדות בקמפוס, בביה״ח, בבית ו/או בכל מקום רלוונטי אחר. מועד סיום מתכונת זאת: 8 במאי 2023.

סטודנטים המסיימים בהצלחה את מתכונת מדעי היסוד זכאים לדיפלומה
בגנומיקה ובחישוביות ביו-רפואית של אוניברסיטת בר-אילן בשיתוף המרכז הרפואי שיבא,
ובנוסף, לפטור מחובת מדעי היסוד של ההתמחות באישור ובתמיכה של המועצה המדעית בהר״י.

 

לימודי המשך למאסטר ולדוקטורט

סטודנטים שהשלימו את מתכונת הבסיס בהצלחה (ממוצע ציונים מעל 80) יוכלו לבקש להתקבל, בכפוף למציאת מנחה מתאים ולראיון אישי, למסגרת של לימודים מתקדמים – מאסטר (MSc) או דוקטורט (PhD).

בכל מקרה, תנאי הקבלה יקבעו לפי התנאים לתארים מתקדמים, הנהוגים בתוכנית לביולוגיה חישובית של אוניברסיטת בר-אילן.

מאחר שכל הקורסים הם בעלי הכרה אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים, הרי שהסטודנטים צוברים חלק ניכר מחובות הקורסים לתואר כבר במהלך מתכונת הבסיס. לפיכך, הסטודנטים יוכלו לאחריה להתרכז בעיקר בעבודת המחקר ובפרסום מאמרים.

לסטודנטים שימשיכו וישלימו תואר מתקדם (MSc/PhD) באוניברסיטת בר-אילן יוחזר מלוא שכר הלימוד בתוכנית, והם יהיו זכאים לפטור מתשלום שכר הלימוד לתואר המתקדם.

 

שירותים דיגיטליים

ברוח התחום, התוכנית מפעילה מספר שירותים לשיפור יעילות הלמידה: אתר עם ריכוז כל חומרי הלימוד, פורום שאלות ותשובות למרצים, קבוצת WhatsApp להודעות חשובות (במשורה), למידה מקוונת ועוד.