מתכונות התוכנית

מתכונת מלאה - כמדעי היסוד למתמחים

אחת לשנתיים התוכנית ניתנת במתכונת של שלושה ימים בשבוע, כך שתתאים במיוחד לתקופת מדעי היסוד של רופאים מתמחים. במתכונת זאת, אשר אורכת כחצי שנה ונפרשת על-פני שלוש תקופות לימוד (כאשר בתקופה השלישית נדרשת נוכחות של יום בשבוע, ראו פרוט בהמשך), הסטודנטים לוקחים שמונה קורסים וסמינריון אחד, וכן מבצעים עבודת מחקר מדעית. המחקר יכול להתבצע במעבדות האוניברסיטה וכן בשיתוף פעולה עם בתי החולים או עם גופים שונים בתעשייה.

מתכונת זו מהווה חלופה למרכיב ״מדעי היסוד״ שנכלל במסגרת תקופת ההתמחות, באישור ובתמיכה של המועצה המדעית בהסתדרות הרפואית.

 

מתכונת הבסיס - לרופאים ולחוקרים בכירים

למרות שהשנה הלימודים מתקיימים במתכונת המתוארת למעלה - המתאימה בעיקר למתמחים -  הרי שרופאים מומחים, חוקרים בכירים ואנשי ביו-טק/היי-טק יכולים גם כן להשתתף בתוכנית על ידי השתתפות בשתי תקופות הלימוד הראשונות. במתכונת זאת, אשר אורכת כשלושה חודשים,  הסטודנטים לוקחים שישה קורסים, המהווים את ליבת הידע בתחומי הגנומיקה והחישוביות הביו-רפואית.

 

הקורסים בתוכנית מזכים את הרופאים ב-300 נקודות זכות לגמול השתלמות

 

לימודי המשך למאסטר ולדוקטורט

התוכנית מעודדת את משתתפיה להשתלב במחקר אקדמי בתחום החישוביות הביו-רפואיות. סטודנטים שהשלימו את מתכונת הבסיס בהצלחה (ממוצע ציונים מעל 80 ובכפוף לראיון אישי) יוכלו לעבור למסגרת של לימודים מתקדמים, מאסטר (M.Sc.) או דוקטורט (Ph.D.).

מאחר שהקורסים הם בעלי הכרה אקדמית כקורסים לתארים מתקדמים, הרי שהסטודנטים צוברים חלק ניכר מחובות הקורסים לתואר כבר במהלך מתכונת הבסיס. לפיכך, הסטודנטים יוכלו לאחריה להתרכז בעיקר בעבודת המחקר ובפרסום מאמרים.

 

לסטודנטים שימשיכו לתארים מתקדמים בהצלחה יוחזר מלוא שכר הלימוד בתוכנית

 

למידה מקוונת

בדומה למגמה החדשה הרווחת באוניברסיטאות המובילות בעולם להפוך את תכני הלימוד לזמינים גם באינטרנט (“Massive Open Online Courses” – MOOCs), ומתוך התחשבות בדרישות התפקיד של הרופאים, גם בתוכנית זו כל ההרצאות והתרגולים יצולמו ויהיו זמינים לצפייה בכל זמן. ייתכן ולצורך כך, חלק או כל הקורסים יועברו בשפה האנגלית.

 

מידע נוסף