פרופ' מיכאלי שולמית

פרופ'
פרופסור מן המניין
פרופ' שולמית מיכאלי
דוא"ל: 
טלפון: 
מיקום: 

מחקר

מעבדתי מצאה לאחרונה כי ניתן ל"שתק" גנים המקודדים ל-RNA קטנים בשיטת RNAi ואנו חוקרים מנגנון זה.

פרוייקטים ספציפים:

1) חשיבות מודיפקציות על RNA לפעילות ביולוגית של מולקולות mRNA ו-Small Rna

2) מנגנון שחבור ב-cis ו-trans, שחבור אלטרנטיבי.

3) ניקוי חלקיקי RNP המעורבים בתהליכי שחבור בשיטות ביוכימיות מתוחכמות.