פרופ' גינזברג דורון, דיקן

לשכת הדיקן, בנין מדעי החיים (212)

קומה ב', חדר 213

טל. 972-3-5317851

פקס: 972-3-7369928

Email: lsdean@biu.ac.il

Ginsberg