פרופ' אורן לוי

English שלחו לחבר
פרופסור חבר
טלפון
פקס
972-3-7384058
דוא"ל
Oren.Levy@biu.ac.il
משרד
בנין ביולוגיה סביבתית ע"ש פריימן (201), קומה א', חדר 105
מחקר

 

מעבדתנו עוסקת במחקר בעלי חיים מקבוצת הנבובים ומתמקדת בעיקר בשוניות אלמוגים.

שאלות כגון סנכרון, רבייה ומנגנון השעון הביולוגי הן שאלות המעסיקות את קבוצת המחקר.

מנגנון השעון נחקר בבעל החיים המארח - האלמוג, באצות השיתופיות המכונות זואוקסנטלות וכן מנגנון השקעת השלד- קלסיפיקציה. אנו מעוניינים לבדוק כיצד סיגנלים סביבתיים כגון אור וטמפרטורה משפיעים על השעון הביולוגי בתנאים יציבים וכן בתנאי עקה. העבודה במעבדה משלבת כלים מולקולאריים, פיזיולוגיים, ביוכימיים וכן שיתופי פעולה של מדידת איזוטופים יציבים ברקמת האלמוג האצות והשלד.