סילבוסים

סילבוסים לשנת תשפ"ג 2023

 

80-103-30 ביולוגיה של התא

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseSylabusView.aspx?lid=749456  
(סילבוס בלינק)


80-203-30  מיקרוביולוגיה כללית

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseSylabusView.aspx?lid=749523  

קובץ


80-204-30 מבוא לוירולוגיה

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseSylabusView.aspx?lid=749521  

קובץ


80-145-30 מבוא לביוכימיה

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseSylabusView.aspx?lid=749575 
(סילבוס בלינק)

 

80-242-30 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseSylabusView.aspx?lid=749383 
(סילבוס בלינק)

 

80-214-30  פיזיולוגיה של מערכות 

קובץ

 

סילבוסים לשנת תשפ"ד 2024:

 

80-548-30 התא מבנה ותפקוד

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=763708 

קובץ

 

80-206-30 פיזיולוגיה של מערכות

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=763482 

יש קובץ

 

80-357-30 וירולוגיה כללית ומולקולרית

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=766217 

יש קובץ

 

80-208-30 גנטיקה

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=763497 

יש קובץ

 

80-377-30  ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית ב

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseSylabusView.aspx?lid=763703

יש קובץ

 

80-218-30 סוגיות בהכנה לבית ספר לרפואה

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseSylabusView.aspx?lid=772064 

יש קובץ

 

80-150-30 ביוסטטסטיקה

https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/CourseDetails.aspx?lid=770068

יש קובץ