פרופ' בן-ארויה שי

פרופ'
פרופסור חבר
פרופ' שי בן-ארויה
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 

פרסומים

Recent publications

Lev I, Volpe M, Goor L, Levinton N, Emuna L, Ben-Aroya S. (2013) Reverse PCA, a systematic approach for identifying genes important for the physical interaction between protein pairs. PloS Genet. 9(10):e1003838. doi: 10.1371/journal.pgen.1003838.

Peters LZ, Hazan R, Breker M, Schuldiner M, Ben-Aroya S (2013) Formation and dissociation of proteasome storage granules are regulated by cytosolic pH. J. Cell Biol.  201(5):663-71. doi: 10.1083/jcb.201211146.

Peters LZ, Karmon O, David-Kadoch G, Hazan R, Yu T, Glickman MH, Ben-Aroya S (2015) The protein quality control machinery regulates its misassembled proteasome subunits. PLoS Genet. 11(4):e1005178. doi: 10.1371/journal.pgen.1005178

מחקר

תחום המחקר המרכזי במעבדה הוא הבנת המנגנונים המשפיעים על יציבות הגנום והקשר להתפתחות סרטן. בנוסף, אנו חוקרים תהליכים הקשורים לבקרה על מחזור החיים של חלבונים בתא, תוך ניסיון להבין כיצד הפגיעה במנגנון זה גורמת להתפתחות מחלות נאורודגנרטיביות כגון פרקינסון. מערכת המודל העיקרית למחקר הינה שמר האופים Saccharomyces cerevisiae.

פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר הבא: 

http://ysblab.wix.com/sblab