BIU Campaign
הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מעניקה ידע ביולוגי וחינוך מדעי, המבוססים על המחקר המודרני. סגל הפקולטה למדעי החיים מונה יותר מ-40 מדענים-חוקרים, המרצים בקורסים הנוגעים לתחום התמחותם ומנהלים כל אחד קבוצת מחקר פעילה ותוססת הכוללת המשך...
יצירת קשר