English שלחו לחבר

מדעי החיים חד חוגי

ראש המגמה: פרופ' סיריל כהן

יועצת אקדמית: ד"ר גתית הרשקוביץ

ליצירת קשר: 03-531-7019, herchk@biu.ac.il 

יעדיו של מסלול הלימודים במגמה למדעי החיים חד חוגי

מטרת תכנית הלימודים במדעי החיים (ביולוגיה) מכוונת להכשיר סטודנטים למקצועות מגוונים הקשורים לתחום זה וכוללים מחקר ופיתוח בתחומי הביולוגיה (תרופות, טכנולוגיות ביולוגיות, מדע בסיסי ועוד), רפואה, וטרינריה, הוראת המדעים, ועוד. במסגרת תוכנית זו נלמדים קורסים בסיסיים במדעים מדוייקים (בשנה א), קורסי ליבה בביולוגיה (בשנה ב) המאפשרים להבין את הידע המתקדם שקיים היום כפי שנלמד בקורסי העמקה לקראת סוף התואר (שנה ג). תוכנית לימודים זו היא המומלצת ביותר לסטודנטים שמעוניינים להמשיך ללימודי רפואה.

תכנית הלימודים במדעי החיים חד חוגי

תכנית הלימודים בשנה א' ו-ב' בנויה בעיקר מקורסי חובה בשילוב עם מעבדות בחירה וחובה ומעט קורסי בחירה שניתן לקחת כבר בשנה השנייה ללימודים. בשנה ג' יש מעט קורסי חובה ועיקר הלימודים הוא בקורסי בחירה ממגוון הקורסים הניתנים בפקולטה ועל פי תחומי העניין של כל סטודנט.

קורסי הלימוד עבור כל שנה מופיעים בקישורים הבאים:

מדעי החיים (ביולוגיה) חד חוגי שנה א

מדעי החיים (ביולוגיה) חד חוגי שנה ב

מדעי החיים (ביולוגיה) חד חוגי שנה ג

 

מדעי החיים חד חוגי (ביולוגיה) - מסלול 80-101,  72 שעות שנתיות (72 נ"ז)

 

 

תאריך עדכון אחרון : 15/11/2021