תכניות לימוד תואר שני

להרשמה

לימודי תואר שני

 מדעי החיים 

כל מסלולי הלימוד (בוטניקה, ביוכימיה, זאולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה הומנית, ביולוגיה של התא, גנטיקה, נוירוביולוגיה, ביולוגיה ימית, אימונולוגיה, פיזיולוגיה של בע"ח)  

ביוטכנולוגיה

ביולוגיה חישובית

ננוטכנולוגיה

ביולוגיה סביבתית- מחקר בנושאי קיימות וסביבה (בשיתוף עם מכון וולקני) 

מדעי הראיה ואופטומטריה

ביופיסיקה

 

תואר שני ללא תיזה

תואר שני ללא תיזה (מותאמת לעובדי מעבדה קלינית)

מדעי הזיקנה: גרנטולוגיה חדש!! (בשיתוף עם מדעי החברה)

 

מסלול ישיר לתואר שני - "פסגות"