מדעי החיים ראשי

ראש המגמה: פרופ' סיריל כהן

יועצת אקדמית: ד"ר גתית הרשקוביץ

מזכירהגב' רינה ג'אן

ליצירת קשר: 03-531-7019 herchk@biu.ac.il 

יעדיו של מסלול הלימודים במגמה למדעי החיים ראשי

תכנית מדעי החיים ראשי מיועדת לבחירה עם כל מקצוע ראשי נוסף (בתנאי שתהיה התאמה במערכת השעות)

תכנית הלימודים במדעי החיים ראשי מכוונת להכשיר את התלמיד בשלושה רבדים:

רובד ראשון - בסיס מדעי רחב של מדעי הטבע: כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, סטטיסטיקה וכן ביולוגיה כללית

רובד שני - קורסים המיועדים לבנות תשתית ידע-ביולוגי רחב הכולל: ביוכימיה, ביולוגיה של התא, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה, גנטיקה, אימונולוגיה, ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה.

רובד שלישי - לימודי העמקה במסלולים ובתחומים עדכניים של ביולוגיה מולקולרית ורפואית, ובמדעי הסביבה, החי והצומח.

תכנית הלימודים במדעי החיים ראשי

התוכנית בנויה מקורסי חובה לשנים א', ב' וג'. ובשנה ג קיים אשכול קורסי בחירה מתוך קורסי הפקולטה וכן אשכול בחירה של מעבדות להתנסות מעשית מגוונת.

מבנה התוכנית והקורסים:

(שימו לב החל מתש"פ האוניברסיטה עוברת לניקוד לפי ש"ס, 1 נ"ז=1 ש"ס)

תוכנית לימודים כללית

  מדעי החיים ראשי (76 ש"ש)