English שלחו לחבר

לימודי אופטומטריה

הלימודים במסלול זה מכשירים אופטומטריסטים ומשמשים מנוף לקידומם האקדמי של העוסקים באופטומטריה בישראל.

סטודנט הלומד במסגרת זו נחשף ללימודים מדעיים, ביולוגיים וקליניים של גוף האדם, עם דגש מיוחד על תיפקוד העיניים אצל תינוקות, ילדים מבוגרים וקשישים, והאמצעים לתיקון או לשיפור ראייתם תוך שימת הדגש על מיומנות מדעית וקלינית גבוהה.

לאתר המחלקה לאופטומטריה

 

תאריך עדכון אחרון : 02/02/2021