English שלחו לחבר

מידע למועמדים

בפקולטה למדעי החיים מתקיימים לימודים לתואר ראשון  "בוגר במדעי החיים" (B.Sc),

לתואר שני "מאסטר במדעי החיים" (M.Sc) ולתואר שלישי "דוקטור לפילוסופיה" (Ph.D).

תואר ראשון (B.Sc) 

תואר שני (M.Sc)

תואר שלישי (Ph.D)

שאלות ותשובות נפוצות תואר ראשון ושני

 

מתלבטים מה ללמוד ?

מידע נוסף למתעניינים, באתר בר-אילן

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 16/01/2019