סגל אקדמי בכיר

שםסמל מיון תחום המחקר
פרופ' אונגר רון ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' אופטובסקי ירדן אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית, נוירוביולוגיה
פרופ' אוקון איתן נוירוביולוגיה
אחיה אורבך ד"ר אורבך אחיה ביולוגיה תאית והתפתחותית
עמיעל אילני ד"ר אילני עמיעל אקולוגיה של מערכות יבשתיות, ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' אפלבום ליאור נוירוביולוגיה
ד"ר בונה יורם אופטומטריה ומדעי הראייה
פרופ' בן-ארויה שי אימונולוגיה וחקר הסרטן
אהוד בנין פרופ' בנין אהוד מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
פרופ' ברדה-סעד מירה אימונולוגיה וחקר הסרטן
פרופ' ברודי חיה נוירוביולוגיה
פרופ' גולדשטיין רון ביולוגיה תאית והתפתחותית, מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
ד"ר גונן ניצן ביולוגיה תאית והתפתחותית
ד"ר גילאי-דותן שרון אופטומטריה ומדעי הראייה
פרופ' גינזברג דורון אימונולוגיה וחקר הסרטן
פרופ' גרבר דורון מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
מורן דבלה לויט ד"ר דבלה-לויט מורן ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' דון ירמיהו (רמי) ביולוגיה תאית והתפתחותית
ד"ר הנדל איל ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' ויידס רן ביולוגיה תאית והתפתחותית
ד"ר חכים אופיר ביולוגיה תאית והתפתחותית, אקולוגיה ומדעי הצמח, אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' ידיד גל נוירוביולוגיה
פרופ' יובן-גרשון תמר ביולוגיה תאית והתפתחותית
ד"ר יששכר ניסן אימונולוגיה וחקר הסרטן
פרופ' כהן חיים ביולוגיה תאית והתפתחותית, אימונולוגיה וחקר הסרטן