פרופ' כהן חיים

פרופ'
פרופסור חבר
פרופ' חיים כהן
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 

מחקר

מעבדתנו חוקרת את הבסיס המולקולרי של ההזדקנות, ומעורבות חלבוני דה-אצטילזות בקביעת   אורך חיים.

מטרות המחקר הספציפיות הן: הכנת הבקרה המולקולרית של הארכת חיים ע"י הגבלת קלוריות. הבנת יחסי הגומלין בין מרכיבים שונים של מערכת הדה-אצטילזה. בניית מערכות פרוטאומיות לבידוד חלבונים המעורבים בהזדקנות.