פרופ' עמית צור

פקס
972-3-7384058
דוא"ל
Amit.Tzur@biu.ac.il
משרד
המרכז לננו-טכנולוגיה (206), קומה 4, חדר 440-B
    מחקר

    המעבדה לחקר מחזור החלוקה והגדילה בתאי יונקים

    מחזור התא הוא תהליך חד כיווני ומבוקר להפליא המאפשר את שימור המטען הגנטי. בכדי שהתא ישמר אף את גודלו, ומכאן את תפקודו, עליו לגדול במהלך מחזור חייו באופן שיוביל להכפלתו. על כן יש להניח כי קיים קשר פעיל בין מסלול חייו של תא מתחלק לבין מחזור גדילתו. קשר זה כלל לא אופיין בתאי יונקים, אך סביר להניח שיתבצע בשלב G1 של מחזור התא, שלב בו בוחן התא אותות גדילה מן הסביבה וקובע האם פניו למחזור חלוקה נוסף או לחילופין לעצירה ו/או התמיינות. שלב G1 מתאפיין בגדילת התא, אולם הבסיס המולקולרי הקושר תהליך מטאבולי זה למחזור התא אינו ברור. עוד ידוע כי קיימת שונות גדולה באורכו של שלב G1 בין תאים ממקורות רקמתיים שונים, משעות בודדות ועד עשרות שעות, גם בתנאי גדילה אופטימאליים. מקור שונות זו ויחסו לגדילת התא אינו ידוע.

    המעבדה עוסקת בחקר מחזור החלוקה והגדילה והקשר בין מסלולים אלה בתאי יונקים. מחקר זה משלב שיטות אופטיות ואחרות למעקב בו זמני אחר מחזור החלוקה והגדילה בתאים חיים. ממדידות אלה ניתן ללמוד אם, מתי וכיצד מחזור הגדילה והחלוקה אחוזים זה בזה. בנוסף, מגוון גישות מולקולאריות וביוכימיות כמותיות יסייעו במיפוי מולקולרי של שלב G1 תוך התיחסות לגדילת התא, ובחקר פירוק חלבונים מבוקר וחשיבותו בבקרת שלב זה. עוד עוסקת המעבדה בפיתוח וישום שיטות מיקרומטריות מתקדמות לזיהוי ואפיון חלבוני מחזור התא שטרם נחקרו.

    תאריך עדכון אחרון : 01/02/2023