סגל מנהלי ועובדי מחקר

מנהלת הפקולטה

תיאום אדמיניסטרטיבי

מזכירות והוראת סטודנטים

יעוץ אקדמי לסטודנטים ומועמדים

תמיכה טכנית וציוד בין מחלקתי (צב"מ)

מעבדות סטודנטים

היחידה לעריכה מדעית

צוות מעבדות

טיפול בחיות

צוות תחזוקה

ספריה