תקנון שכר לימוד סמסטר א' תשפ"ד

תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה – סמסטר א'

מסלול 80961  

 

להלן פירוט החיובים והתשלומים לשנת תשפ"ד:                                   

שכר הלימוד יחושב לפי מס' השעות אליהן יבוצע רישום.

עלות 1 ש"ש = 1,155 ₪ (1 ש"ש = 2 ש"ס)

 

דמי רישום 234 ₪ (לסטו' חדשים בלבד).

תאריך פתיחת התוכנית 31/12/2023

 

מועדי התשלום:

תשלום ראשון מקדמה בסך 2,500 ₪ מהווה תנאי רישום לקורסים.

תשלום שני בתאריך 15/01/24 משלים ל-66% מגובה שכ"ל שנתי

תשלום שלישי בתאריך 15/02/24 משלים ל-100% מגובה שכ"ל שנתי

 

הסכום לתשלום ע"פ החלוקה לעיל יופיע במערכת אינ-בר (מידע אישי) > שכר לימוד > פירוט מצב חשבון.

על הסטודנט להתעדכן במצב התשלומים, כמפורט:

  • לתשלום מיידי:

מהווה את הסכום הנדרש לתשלום במועד הקרוב או שמועד התשלום חלף וטרם בוצע התשלום, בהתאם לטבלה המופיעה למעלה.

סכום זה יתעדכן במערכת אינ-בר כשבועיים לפני מועד התשלום.

  • יתרה כוללת לסוף שנה:

מהווה את יתרת שכר הלימוד השנתית, שטרם שולמה, כולל תשלומים שטרם הגיע מועד תשלומם. יתרה זו כוללת את התשלום המיידי – ככל שטרם שולם.

אופן ביצוע התשלום במערכת אינ-בר > שכר לימוד < תשלום שכ"ל באשראי 

שימו לב, יש לאשר את התקנון לפני ביצוע התשלום.

 

אפשרויות התשלום:

מצורף קישור לאפשרויות התשלום באתר מחלקת שכר לימוד.

 

 

חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקת לימודים תשפ"ד*

הודעה על הפסקת לימודים יש להודיע באמצעות מערכת אינ-בר < בתפריט בקשות ואישורים < הגשת בקשה < בחירת קטגוריה חידוש לימודים / הפסקת לימודים > הודעה על הפסקת לימודים > הזמנה

טבלת חיוב שכר לימוד בהתאם לתאריך ההודעה על הפסקת לימודים בשנת תשפ"ד

תאריך ההודעה

לא ערך תוכנית לימודים

ערך תוכנית לימודים

עד 15/08/23

החזר מלוא המקדמה

החזר מלוא המקדמה

עד 15/09/23

יחויב מחצית מקדמה

יחויב מחצית מקדמה

עד 15/01/24

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא המקדמה

לאחר  ה-15/01/24

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא שכר הלימוד שחויב בו.


* מועד הפסקת לימודים יחושב לפי המועד שבו ההודעה על ההפסקה הגיעה בפועל למדור תל"מ.

על התלמיד לוודא שהפניה נקלטה במערכת האינ-בר > בתפריט בקשות ואישורים > רשימת בקשות.

מכתב למחלקה / לפקולטה / למחלקת שכר לימוד / הודעה בע"פ, אינם מהווים הודעה על הפסקת לימודים.

 

דגשים:

  • לא יינתן החזר על דמי הרשמה.
  • הנחות ומלגות משכר הלימוד יינתנו מהתשלום האחרון בלבד.