פרופ' קורנבליט סיון

פרופ'
פרופסור חבר
פרופ' סיון קורנבליט
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 

פרסומים

 1. Haviv-Chesner A, Henis-Korenblit S (2019) Turning off the Wnt-a dietary restriction switch for healthy aging. EMBO Rep. e48114. doi: 10.15252/embr.201948114.

 2. Barak R, Yom-Tov G, Guez-Haddad J, Gasri-Plotnitsky L, Maimon R, Cohen-Berkman M, McCarthy AA, Perlson E, Henis-Korenblit S, Isupov MN, Opatowsky Y (2019) Structural Principles in Robo Activation and Auto-inhibition. Cell. 177(2):272-285.

 3. S Henis-Korenblit, A Meléndez (2019) Methods to determine the Role of Autophagy Proteins in C. elegans Aging. Methods Mol Biol., 561-586

 4. C Adrain, S Henis-Korenblit, PM Domingos (2018) Meeting Report-proteostasis in Ericeira. J Cell Sci 131 (5), jcs216150

 5. Yunger E, Safra M, Levi-Ferber M, Haviv-Chesner A, Henis-Korenblit S. (2017) Innate immunity mediated longevity and longevity induced by germ cell removal converge on the C-type lectin domain protein IRG-7. PLoS Genet. 13(2):e1006577. doi: 10.1371/journal.pgen.1006577.

 6. Salzberg Y, Coleman AJ, Celestrin K, Cohen-Berkman M, Biederer T, Henis-Korenblit S, Bülow HE. (2017) Reduced Insulin/Insuline-Like Growth Factor Receptor Signaling Mitigates Defective Dendrite Morphogenesis in Mutants of the ER Stress Sensor IRE-1. PLoS Genet. 13(1):e1006579. doi: 10.1371/journal.pgen.1006579. eCollection 2017 Jan.

 7. Levi-Ferber M, Gian H, Dudkevich R, Henis-Korenblit S (2015) Transdifferentiation mediated tumor suppression by the endoplasmic reticulum stress sensor IRE-1 in C. elegans. Elife. doi: 10.7554/eLife.08005.

 8. Levi-Ferber M, Salzberg Y, Safra M, Haviv-Chesner A, Bülow HE, Henis-Korenblit S (2014) It's All in Your Mind: Determining Germ Cell Fate by Neuronal IRE-1 in C. elegans. PLoS Genet. 10(10):e1004747. doi: 10.1371/journal.pgen.1004747.

 9. Safra M, Fickentscher R, Levi-Ferber M, Danino YM, Haviv-Chesner A, Hansen M, Juven-Gershon T, Weiss M and Henis-Korenblit S (2014)The FOXO Transcription Factor DAF-16  Bypasses ire-1 Requirement to Promote Endoplasmic Reticulum Homeostasis.  Cell Metabolism 20(5):870-881. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2014.09.006.

 10. Safra M, Henis-Korenblit S (2014) A new tool in C. elegans reveals changes in secretory protein metabolism in ire-1-deficient animals. Worm:e27733. doi: 10.4161/worm.27733.

 11. Safra M, Ben-Hamo S, Kenyon C and Henis-Korenblit S. (2013) The ire-1 ER Stress-Response Pathway is Required for Normal Secretory-Protein Metabolism in C. elegans. J. Cell Sci. 126(Pt 18):4136-46. doi: 10.1242/jcs.123000.

 12. Henis-Korenblit S, Zhang P, Hansen M, McCormick M, Lee SJ, Cary M and Cynthia Kenyon (2010) Insulin/IGF-1 Signaling Mutants Reprogram ER-stress Response Regulators to Promote Longevity. Proc Natl Acad Sci USA.107(21):9730-35.

 13. Ghazi A., Henis-Korenblit S. and Cynthia Kenyon (2009) A transcription elongation factor that links signals from the reproductive system to lifespan extension in Caenorhabditis elegans. PLoS Genet. 5(9):e1000639.

 14. Marash L., Liberman N., Henis-Korenblit S., Sivan G., Reem E., Elroy-Stein O. and Kimchi A. (2008) DAP5 promotes cap-independent translation of Bcl-2 and CDK1 to facilitate cell survival during mitosis. Mol. Cell 30(4):447-59.

 15. Ghazi A.*,Henis-Korenblit S.* and Kenyon C. (2007) Control of C. elegans lifespan by a proteasomal E3-ligase complex. Proc Natl Acad Sci USA. 104(14):5947-52.  *Co-first authorship, these authors contributed equally to the paper.

 16. Henis-Korenblit S., Shani G., Sines T., Marash L., Shohat G. and Kimchi A. (2002) The caspase cleaved DAP5 protein supports internal ribosome entry site mediated translation of death proteins. Proc Natl Acad Sci USA. 99(8):5400-5.

 17. Shani G., Henis-Korenblit S, Jona G., Gileadi O.,Eisenstein M., Kimchi A. (2001). Autophosphorylation restrains the apoptotic activity of DRP-1kinase by controlling dimerization and CaM binding. EMBO J. 20(5):1099-113.

 18. Henis-Korenblit S*, Strumpf NL*, Goldstaub D, Kimchi A (2000). A novel form of DAP5 protein accumulates in apoptotic cells as a result of caspase cleavage and internal ribosome entry site-mediated translation. Mol. Cell Biol. 20(2):496-506.   *Co-first authorship, these authors contributed equally to the paper.

 19. Tzahar E, Pinkas-Kramarski R, Moyer JD, Klapper LN, Alroy I, Levkowitz G, Shelly M, Henis S, Eisenstein M, Ratzkin BJ, Sela M, Andrews GC, Yarden Y (1997). Bivalence of EGF-like ligands drives the ErbB signaling network. EMBO J. 16(16):4938-50.

 20. Andres C, Beeri R, Friedman A, Lev-Lehman E, Henis S, Timberg R, Shani M, Soreq H (1997). Acetylcholinesterase-transgenic mice display embryonic modulations in spinal cord choline acetyltransferase and neurexin Ibeta gene expression followed by late-onset neuromotor deterioration. Proc Natl Acad Sci USA. 94(15):8173-8.

מחקר

 

מעבדת גנטיקה מולקולרית לחקר ההזדקנות ומחלות תלויות גיל

מצבם הפיזיולוגי של רוב היצורים החיים המוכרים לנו מתדרדר עם הזמן, כחלק מתהליך ההזדקנות. עם הגיל אנו נחלשים ורגישותנו לתנאי עקה ולמחלות שונות עולה. אנו בדעה שאם נדע להאט את קצב ההזדקנות, נוכל לצמצם ולדחות תופעות אלו. כמו תהליכים ביולוגים רבים, תהליך ההזדקנות נתון לבקרה גנטית. כלומר, על ידי מניפולציה של גנים בודדים ניתן להאריך חיים ולהאט את קצב ההזדקנות.

במעבדתי, אנו משתמשים באורגניזם המודל C. elegans ובתאים אנושיים על מנת לחקור גנים ותהליכים המווסתים את קצב ההזדקנות. עד כה, גנים ומנגנונים שהתגלו כמבקרי קצב הזדקנות ב- C. elegans נמצאו כמבקרי קצב הזדקנות גם ביונקים , ובעלי פוטנציאל לבקר קצב הזדקנות גם באדם. במעבדתנו, אנו חוקרים את הקשר בין זקנה, מחלות זקנה (מחלות המופיעות בגיל מאוחר) והיכולת של התא לשמור על ייצור איכותי וקיפול מדויק של חלבוני התא. אנו חוקרים את המנגנונים המולקולריים והתאיים המובילים להתפרצות המחלות הללו דווקא בזקנה. אנו מתמקדים בעיקר במחלות נוירודגנרטיביות  המתפרצות בזקנה והמזוהות עם בעיית  קיפול חלבונים. המחקר מערב מגוון שיטות ותחומים כמו גנטיקה, גנומיקה, ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה ומיקרוסקופיה

השאלות העיקריות אותן אני בוחנים הן:

1) חקר מנגנונים וגנים חדשים הקובעים את קצב ההזדקנות.

2) כיצד ניתן לשפר את היכולת התאית לייצר ולקפל היטב חלבונים?

3) כיצד ההזדקנות והיכולת התאית לקפל היטב חלבונים משפיעים זה על זה?

קורסים

"ביולוגיה של התא" - תואר ראשון.שנה א'

"מבוא לביולוגיה" - קורס מעבדה לתלמידי שנה א'

"התמודדות התא עם מצבי עקה" - קורס לתלמידי שנה ב', ג' ולתארים מתקדמים

קורסי סמניר לתלמידי תואר ראשון ותארים מתקדמים

מעבדה מתקדמת - ליווי פרויקט מחקרי לתלמידי תואר ראשון