הקורסים בסמסטר א'

קורס 80662 – שיטות מתקדמות לאנליזת הגנום

הקורס מתחיל בריענון נושאים בסיסיים בביולוגיה מולקולארית, וממשיך בסקירת הגישות המתקדמות ביותר בחקר מערכתי של התא, כגון ריצוף עמוק, שבבי DNA, בקרת גנים באמצעות RNA לא מקודד ועוד.

קורס 80660 – ביואינפורמטיקה רפואית

ביואינפורמטיקה הוא המדע העוסק בחקר הגנום באמצעות אלגוריתמים חישוביים. בקורס יוצגו השיטות החישוביות, כלי התוכנה ומאגרי המידע העכשוויים בתחום הביואינפורמטיקה. כמו כן, יינתן דגש מיוחד על האפליקציות הקליניות של מדע זה.

 

קורס 80663 – ביוסטטיסטיקה וניסויים קליניים

קורס מתקדם בסטטיסטיקה, הניתן מתוך גישה מעשית ובעזרת ניתוח מחקרים קליניים. דגש מיוחד יינתן לאנליזה המתאימה לשיטות החדשניות בביולוגיה וברפואה, אשר מייצרות כמות עצומה של נתונים ומידע רב-ממדי בעל מורכבות גבוהה.

  • הרצאות:   ד"ר רחל לוי-דרומר - המזכיר האקדמי של אוניברסיטת בר-אילן וראש היחידה לביוסטטיסטיקה לשעבר
  • תרגולים:  ד״ר ג׳ניפר ישראל כהן - מנהלת היחידה לייעוץ ביוסטטיסטי של הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן
  • סילבוס:    לחץ כאן