תואר שני (M.Sc) בפקולטה למדעי החיים

תוכנית תואר שני עם תיזה (M.Sc)

הלימודים לתואר שני מורכבים ממחקר ולימודים.  

מגמות ההתמחות בתואר שני נקבעות בהתאם לנושאי המחקר של המנחה במעבדה הספציפית, על פי אחד מהתחומים הכלליים המפורטים להלן: בוטניקה, ביוכימיה, זואולוגיה, מיקרוביולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה הומנית וביוטכנולוגיה. קיימות תוכניות מיוחדות למצטיינים.

תנאי קבלה: ממוצע של לפחות  80 בתואר ראשון רלוונטי

לפרטים

 

תוכנית תואר שני ללא תיזה (M.Sc) 

לפרטים

תכנית הלימודים במסלול משולב לתואר שני ותואר שלישי

למסלול זה מתקבלים תלמידים שציון התיזה שלהם לתואר שני 95 לפחות ואשר עבודת המוסמך שלהם מהווה בסיס איתן לכתיבת הצעת מחקר לדוקטורט. במסלול זה ניתן להשתמש לכתיבת תיזת התואר השלישי בתוצאות שהושגו במהלך לימודי התואר השני, זאת בתנאי, שמדובר על נושא המשך. בתום שנתיים לתקופת לימודי התואר השני, מגישים התלמידים את תיזה לתואר שני וכן את תכנית המשך המחקר ללימודי התואר השלישי.

מסלול משולב יכול להמשך בין 3 ל-4 שנים בלימודי התואר השלישי.

הפקולטה למדעי החיים מעודדת את הסטודנטים המצטיינים להמשיך במסלול המשולב.

לפרטים נוספים