פרופ' שוחט-אופיר גלית

פרופ'
פרופסור חבר
פרופ' גלית שוחט-אופיר
דוא"ל: 
טלפון: 
כתובת למשלוח דואר : 
מיקום: 

פרסומים

  1. Zer-Krispil, S, Zak H, Shao L, Ben-Shaanan S, Tordjman L, Bentzur A, Shmueli A, Shohat-Ophir G. (2018) Ejaculation induced by the Activation of Crz Neurons Is Rewarding to Drosophila Males. Current Biology. 2018 May 7;28(9):1445-1452.e3. doi: 10.1016/j.cub.2018.03.039. Epub 2018 Apr 19.
  2. Ryvkin J, Bentzur A, Zer-Krispil S, Shohat-Ophir G. (2018) Mechanisms Underlying the Risk to Develop Drug Addiction, Insights From Studies in Drosophila melanogaster. Frontiers in Physiology.24;9:327. doi: 10.3389/fphys.2018.00327. eCollection 2018. Review
  3. Bentzur A, Shmueli A, Omesi L, Ryvkin J, Knapp JM, Parnas M, Davis FP, Shohat-Ophir G. (2018) Odorant binding protein 69a connects social interaction to modulation of social responsiveness in Drosophila. PLoS Genetics. 9;14(4):e1007328. doi: 10.1371/journal.pgen.1007328. eCollection.
  4.  Sh Zer, J. Ryvkin j, JH. Wilner, H. Zak, A. Shmueli and G. Shohat-Ophir. (2016) A simple way to measure alterations in reward-seeking behavior using Drosophila melanogaster. JoVE 15 Dec 2016:    Issue: 118    e54910    DOI: 10.3791/54910 (2016)
  5. G. Shohat-Ophir, K R. Kaun, R. Azanchi, H. Mohammed, and U. Heberlein (2012). Sexual deprivation increases ethanol intake in Drosophila. Science. 2012. 335:1351-5. (Recommended by Faculty of 1000 as a must to read).

מחקר

המעבדה לחקר אינטראקציה חברתית ומערכות התגמול

 

  1. מחקר הקשור בתקשורת חברתית:

אנחנו חיים בעולם שבו יחסים חברתיים ותקשורת חברתית מעצבים את חיי היום יום שלנו. בתוך כך, אנחנו מעורבים בצורה תמידית באינטראקציה חברתית ומושפעים ממנה. החיים בסביבה חברתית דורשים מהפרט לזהות פרטים אחרים בקבוצה בהקשר החברתי הנכון, ולהגיב בצורה נכונה לסיגנלים חברתיים מורכבים באופן שימקסם את סיכויי ההישרדות וההתרבות של הפרט. פגיעה ביכולות חברתיות מסוג זה אופיינית לתסמונות נוירו-פסיכיאטריות כגון אוטיזם וסכיזופרניה.

המחקר במעבדה עוסק במנגנונים שמאפשרים תקשורת חברתית תקינה כגון בקרת ביטוי של גנים ומסלולי עריכת ר.נ.א בתאי עצב המבקרים התנהגות חברתית בזבוב הפירות כחיית מודל.

 

  1. מחקר הקשור במערכות התגמול והתמכרות לאלכוהול:

המח מחזק התנהגויות הרלבנטיות להישרדות ע״י צימוד של התנהגות לחוויה של עונג במח. זו הסיבה שהתנהגויות הקשורות באכילה, שתיה, הזדווגות וטיפול בצאצאים הן מהנות ונחשבות תגמולים טבעיים. סמים כדוגמת אלכוהול משתמשים באותן מערכות במח המעבדות תגמולים טבעיים, ושימוש לאורך זמן פוגע בתפקוד התקין של מערכות אלו ומוביל להתמכרות.

במעבדה אנחנו חוקרים את האלמנטים המתגמלים בהתנהגות מינית, וכיצד חוויות חיוביות ושליליות משפיעות על הסיכוי להתמכר.

 

לצורך כך אנחנו משתמשים בכלים נוירו-גנטיים חדשניים כגון אופטו-גנטיקה, , CRISPRאפיון גנומי של תוכניות שיעתוק ועריכת ר.נ.א באוכלוסיות נוירונים נבחרות  ומערכות עקיבה ולמידת מכונה מתקדמות לאפיון התנהגות חברתית מורכבת.

קורסים

ביוכימיה ב׳

 

חלון אל המח

 

החיים בקבוצה, הבסיס המולקולרי להתנהגות חברתית