פרטי התקשרות

כתובת

הפקולטה למדעי החיים על שם מינה ואבררד גודמן

אוניברסיטת בר-אילן

רמת גן 5290002

לשכת הדיקן

דיקן הפקולטה:  פרופ' ירון שב-טל

מרכזת לשכת הדיקן: גב' ישראלי עופרה

ראש מנהל הפקולטה: מר ערן גלעדי

מרכזת מינויים: גב' רוסה רוטנברג

אחראית תקציבים ופרויקטים: גב' יהודית בן-גיגי קדוש

פקס: 03-7369928

ראשי מחלקה וסגנים מנהליים

מדעי החיים

ראש המגמה: פרופ' סיריל כהן

ביוטכנולוגיה

ראש המגמה: פרופ' סיריל כהן

ביולוגיה חישובית

ראש המגמה: פרופ' רון אונגר

מרכזת: ד"ר אילנה לואינגר

תארים מתקדמים

ראש המגמה: פרופ' גלית שוחט אופיר


מזכירות הוראה וסטודנטים

מרכזת מזכירות להוראה: גב' נאוה משה

וואטסאפ: 97235318209

טלפון: 03-5318209

פקס: 03-7384059

קבלת קהל מרכז שירות לסט' תואר ראשון ותארים מתקדמים:

ימים א' ג'- 14:00-10:00

יום ד'- 10:00-12:00

ימים ב', ה' – 9:00-12:30


יועצים אקדמים

לתואר ראשון: ד"ר שרית שלו-יצחקי

לתארים מתקדמים: ד"ר הילה אליפנץ

קבלת קהל:

ימים א' ג'- 10:00-14:00

יום ד'- 10:00-12:00

ימים ב', ה' – 9:00-12:30

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת ייעוץ ומידע דרך עמוד צור קשר