ד"ר ליאור לובל

טלפון
דוא"ל
lior.lobel@biu.ac.il
משרד
בניין 212, חדר 401.
תחומי עניין

מכלול החיידקים החיים במערכת העיכול מהווה נדבך חשוב בפיזיולוגיה והבריאות של האדם. שינויים במיקרוביום מושפעים בעיקר מהתזונה שלנו ובעזרת התאמות במרכיבי התזונה אנו מסוגלים להשפיע הן על הרכב המיקרוביום והן על פעילותו במעי. המעבדה מתמקדת בהבנת המנגנונים מולקולריים המתווכים אינטראקציות בין תזונה-מיקרוביום-מאחסן. לדוגמא, בעבר גילינו שרמת חומצות האמינו הגופרתיות (מתיונין וציסטאין) בתזונה משפיעה על רמות המימן הגופרתי (H2S) במעי שיכולות לגרום למודיפיקציה לאחר תרגום על חלבונים (S-sulfhydration). המעבדה מתעניינת בחקר מודיפיקציות לאחר תרגום ביחסי חיידק-מאחסן בהקשר של שינויי תזונה ומצבי מחלה.

נושאי מחקר במעבדה:

 1. אפיון מודיפיקציות לאחר תרגום בחלבונים של חיידקי מעיים וחקר ההשפעה שלהן על פעילות החיידק והפזיולוגיה של המאחסן.
 2. חקר החלבונום (  (Proteomeשל חיידקי המעיים בהקשר של תזונה ו/או מחלה של המאחסן.
 3. אפיון וחקר השפעת חיידקי המעיים והתזונה על שינויים בחלבונום של תאי האפיתל של המעי.
  פרסומים

  Wilkinson JE, Franzosa EA, Everett C, Li C, Hu FB, Wirth DF, Song M, Chan AT, Rimm E, Garrett WS, Huttenhower C. A framework for microbiome science in public health. Nat Med. 2021 May;27(5):766-774. doi: 10.1038/s41591-021-01258-0. Epub 2021 Apr 5. Review. PubMed PMID: 33820996. 

  Lobel L, Cao YG, Fenn K, Glickman JN, Garrett WS. Diet posttranslationally modifies the mouse gut microbial proteome to modulate renal function. Science. 2020 Sep 18;369(6510):1518-1524. doi: 10.1126/science.abb3763. PubMed PMID: 32943527; PubMed Central PMCID: PMC8178816. 

  Lobel L, Garrett WS. Butyrate Makes Macrophages "Go Nuclear" against Bacterial Pathogens. Immunity. 2019 Feb 19;50(2):275-278. doi: 10.1016/j.immuni.2019.01.015. PubMed PMID: 30784572. 

  Brenner M, Lobel L, Borovok I, Sigal N, Herskovits AA. Controlled branched-chain amino acids auxotrophy in Listeria monocytogenes allows isoleucine to serve as a host signal and virulence effector. PLoS Genet. 2018 Mar;14(3):e1007283. doi: 10.1371/journal.pgen.1007283. eCollection 2018 Mar. PubMed PMID: 29529043; PubMed Central PMCID: PMC5864092. 

  Lobel L, Garrett WS. Take DAT, Flu!. Immunity. 2017 Sep 19;47(3):400-402. doi: 10.1016/j.immuni.2017.09.002. PubMed PMID: 28930655. 

  Friedman S, Linsky M, Lobel L, Rabinovich L, Sigal N, Herskovits AA. Metabolic Genetic Screens Reveal Multidimensional Regulation of Virulence Gene Expression in Listeria monocytogenes and an Aminopeptidase That Is Critical for PrfA Protein Activation. Infect Immun. 2017 Jun;85(6). doi: 10.1128/IAI.00027-17. Print 2017 Jun. PubMed PMID: 28396325; PubMed Central PMCID: PMC5442619. 

  Haber A, Friedman S, Lobel L, Burg-Golani T, Sigal N, Rose J, Livnat-Levanon N, Lewinson O, Herskovits AA. L-glutamine Induces Expression of Listeria monocytogenes Virulence Genes. PLoS Pathog. 2017 Jan;13(1):e1006161. doi: 10.1371/journal.ppat.1006161. eCollection 2017 Jan. PubMed PMID: 28114430; PubMed Central PMCID: PMC5289647. 

  Lobel L, Herskovits AA. Systems Level Analyses Reveal Multiple Regulatory Activities of CodY Controlling Metabolism, Motility and Virulence in Listeria monocytogenes. PLoS Genet. 2016 Feb;12(2):e1005870. doi: 10.1371/journal.pgen.1005870. eCollection 2016 Feb. PubMed PMID: 26895237; PubMed Central PMCID: PMC4760761. 

  Lobel L, Sigal N, Borovok I, Belitsky BR, Sonenshein AL, Herskovits AA. The metabolic regulator CodY links Listeria monocytogenes metabolism to virulence by directly activating the virulence regulatory gene prfA. Mol Microbiol. 2015 Feb;95(4):624-44. doi: 10.1111/mmi.12890. Epub 2014 Dec 30. PubMed PMID: 25430920; PubMed Central PMCID: PMC4329120. 

  Tadmor K, Pozniak Y, Burg Golani T, Lobel L, Brenner M, Sigal N, Herskovits AA. Listeria monocytogenes MDR transporters are involved in LTA synthesis and triggering of innate immunity during infection. Front Cell Infect Microbiol. 2014;4:16. doi: 10.3389/fcimb.2014.00016. eCollection 2014. PubMed PMID: 24611134; PubMed Central PMCID: PMC3933815. 

  Lobel L, Sigal N, Borovok I, Ruppin E, Herskovits AA. Integrative genomic analysis identifies isoleucine and CodY as regulators of Listeria monocytogenes virulence. PLoS Genet. 2012 Sep;8(9):e1002887. doi: 10.1371/journal.pgen.1002887. Epub 2012 Sep 6. PubMed PMID: 22969433; PubMed Central PMCID: PMC3435247.


   

  תאריך עדכון אחרון : 03/01/2024