תואר ראשון - מידע כללי

להרשמה

יועצת אקדמית: ד"ר גתית הרשקוביץ

מזכירה: גב' רינה ג'אן

ליצירת קשר: 03-531-7019, herchk@mail.biu.ac.il

מרכזת המגמה לביולוגיה חישובית : ד"ר אילנה לואינגר

ליצירת קשר:   compbiobiu@gmail.com  03-5317970

מרכזת ביה"ס לאופטומטריה ומדעי הראייה: גב' שירה נתיב  03-5317268 shira.nativ@biu.ac.il

 

תוכניות לימודים ומגמות

מידע מפורט אודות מכלול הקורסים בפקולטה לתשע"ט  - פורמט אקסל / PDF .

 או לחלופין גלשו למערכת הקורסים של האוניברסיטה.

הנחיות הפקולטה לרישום תשע"ט

 מסלול ישיר לתואר שני - "פסגות"  לתלמידים מצטיינים בתואר הראשון

מסלול "פסגות" מאפשר למשתתפיו לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתוך ארבע שנים, תוך קבלת הקלות ומלגות במהלך התואר הראשון. המסלול כולל ליווי אישי, הקלות במכסת הקורסים לתואר השני, פטור משכר לימוד ומלגת קיום.