לימודי תואר שני

להרשמה

תואר שני עם תיזה

תהליך הקבלה

 • הלימודים לתואר שני מתחילים בסמסטר א'.

 • ציון ממוצע מינימלי 80 בלימודי תואר ראשון רלוונטי (מתחת לציון ממוצע של 85 המועמד ייתבקש לעמוד בראיון של ועדת קבלה).

תנאי קבלה מקדימים לתואר שני מחקרי:

 1. עמידה בתנאי הסף מבחינת ממוצע בתואר הראשון בתחום
 2. מכתב קבלה ממנחה המודיע על קבלת הסטודנט/ית לקבוצת המחקר שלו/ה.
 3. תכן שגם ידרש ראיון אישי מטעם הפקולטה.

הליך הקבלה

על כל התלמידים הנרשמים לתואר שני לעבור בחינת קבלה הבוחנת הבנת מאמר מדעי.
לתשפ"ב לא תתקיים בחינה יש להתעדכן בהליך הקבלה השונה.

סטודנטים מצטיינים של לימודי תואר ראשון אשר קיבלו פטור מבחינה זו - חייבים לבצע את ההרשמה לתואר שני בטווח הזמן שצויין להם.
אודות הבחינה (מועד ועוד) ראה בלוח ההודעות שבאתר הפקולטה.

במקביל לרישום ללימודי תואר שני יש לחפש מנחה. לפני ההרשמה לתואר שני מומלץ ליצור קשר עם מנחים מתאימים בנושא המחקר המבוקש, ולוודא את פניותם להנחייה ראה מידע מפורט אודות תחומי המחקר בפקולטה והמנחים בכל תחום.

עבור תואר שני במדעי הראייה ראו מידע מפורט.

עבור לימודי השלמה לביולוגיה חישובית ראו תנאי קבלה.

מידע להורדה:

בדף הבית של הפקולטה תפורסם רשימה של מנחים אשר מעוניינים במסטרנטים לשנת הלימודים- יש לעקוב שם וכמובן ניתן לפנות ישירות גם ללא קשר לרשימה זו.

לא ניתן לעסוק במחקר מבלי להקדיש זמן ניכר להתעדכנות שוטפת בחידושים בנושא המחקר, וזאת מעבר לעבודה עצמה ולקורסים. משמעות דרישה זו כי הסטודנטים נדרשים להקדיש 100% מזמנם לעבודת המחקר וללימודים. כמעט בלתי-אפשרי לעמוד בדרישות התואר וגם לעסוק בעבודה נוספת.

מתחילת הלימודים מוקצות לתלמיד שנתיים בלבד להשלמת לימודיו, כולל ביצוע עבודת המחקר וכתיבת התזה. אם התלמיד חויב בשנת השלמות, היא לא תיכלל בשנתיים אלו, בהמשך: פירוט קורסי הליבה של תוכנית ההשלמות

ידיעת השפה האנגלית

תלמידי תואר שני נדרשים לדעת אנגלית ברמת "פטור" פטורים מלימוד אנגלית בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מישראל , או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל , או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל המצוי בארץ דוברת אנגלית, ששפת ההוראה בו אנגלית .

פטור זה אינו תקף לגבי שלוחות בישראל של מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לרבות שלוחות מחו"ל של מוסדות ששפת ההוראה בהם אנגלית.

תואר שני - תוכניות הלימודים

תוכניות הלימודים לתואר שני.

מלגות לתואר שני

קבלת מלגה מבוססת על הישגיו של התלמיד ומציאת מנחה. רק לאחר קבלה ללימודי תואר שני ומציאת מנחה יש להירשם לקבלת מלגה (ראו טפסים לתואר שני)

המשך מתן המלגה לשנה השניה לסטודנטים שקיבלו מלגה בשנה הראשונה מותנה בעמידה בדרישות האקדמיות של הפקולטה. 

למלגות נוספות, גלשו למלגות לסטודנטים (דף המרכז את האפשרויות למלגות לסטודנטים).

העסקה והדרכה בזמן הלימודים

תלמידי שנה שניה תואר שני ותלמידי תואר שלישי יוכלו לעסוק בהדרכה ע"פ צרכי הפקולטה. התלמידים יועסקו בהדרכת תלמידי מחקר שעבודת המחקר שלהם מתבצעת בקמפוס, זאת על בסיס מצוינות, התאמה להוראה ולצרכי הפקולטה

תלמידי מחקר שיועסקו בהדרכה יהיו עובדי האוניברסיטה בדרגות הרלוונטיות בהתאם להסכמי העבודה של ארגון הסגל הזוטר.

עבודות מחקר לתואר אקדמיות

 • התלמיד יגיש, דרך מערכת להגשת עבודות ממוחשבת לועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים, הצעת תכנית לעבודת המחקר לאחר שאושרה ע"י המנחה בתום סמסטר ב' של השנה הראשונה לעבודתו במחקר המוצע. הצעת המחקר כוללת: מבוא לנושא המחקר, הגדרת מטרות המחקר וחשיבותו, פירוט תכנית המחקר, הצגת התוצאות הראשוניות ודיון במשמעותן.
 • הועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים תבקש משני חברי סגל בפקולטה לבדוק ולהעריך את הצעת המחקר. לאחר תיקון ההצעה לפי הערות הבודקים ולאחר אישור ההצעה ע"י הועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים היא תוגש לועדה לתואר שני.
 • להלן הנחיות תשפ"ב להגשת הצעת המחקר
 • מערכת הגשת הצעות המחקר לתואר שני
 • לאחר סיום המחקר ולאחר אישור המנחה, תוגש התזה כתובה לועדה הפקולטטיבית לתארים מתקדמים (דרך מזכירות הפקולטה). להלן הנחיות לכתיבת התזה 
 • להלן הנחיות לתשפ"ב להגשת התזה

הועדה הפקולטטיבית תמליץ על הרכב הבוחנים לבחינת הגמר.

ציוני תואר שני 

ציון סופי בתואר שני נקבע על פי שקלול של 75% ציון התזה ו-25% ממוצע ציוני הקורסים.

תוכנית פסגות - מסלול פסגות לתואר שני

תוכנית פסגות הינה מסלול ישיר לתואר שני המיועדת לתלמידים מצטיינים שסיימו את שלושת הסמסטרים הראשונים בתואר ראשון בפקולטה למדעי החיים ומאפשר למשתתפיו לסיים את לימודי תואר ראשון ותואר שני בתוך ארבע שנים, תוך קבלת הקלות ומלגות במהלך התואר הראשון. לפרטים מלאים גלשו לתוכנית פסגות.


הצעת המחקר וקבלת התואר לתלמידי מסלול ישיר לתואר שני (מסלול פסגות)

יש להגיש בקשה לסיום לימודים מיד עם סיום הבחינות של התואר הראשון.

התלמיד במסלול הישיר יגיש את הצעת המחקר שלו חודש אחרי המצויין בהנחיות (הנחיות הגשה) עם תום הלימודים בשנת הלימודים השלישית לתואר ראשון, הציון על הצעת המחקר יוזן לקורס המעבדת חקר המורחבת כחלק מהתואר השני. 

 1. הגשת התזה והמבחן על התזה יעשו בסוף שנה ד'. (ראה הנחיות התזה למסלול הרגיל
 2. עם סיום מוצלח של שנה ג' לתלמיד יוענק תואר .B.Sc. (שימו לב החל ממחזור תש"פ ינתן פטור מ4 ש"ש בתואר הראשון של מסלול פסגות
 3. בסוף שנה ד' לאחר שסיים את חובות הקורסים לתואר שני ונבחן על התזה, לתלמיד יוענק תואר .M.Sc.

 

תכנית קורסי ליבה להשלמות:

תוכנית השלמות בסיסית המיועד לבוגרי מדעים הנדרשים להשלמת תחום מדעי החיים:

מס' קורס שם הקורס                   ניקוד
80-201-01+02  ביוכימיה א' 5
80-202-01 ביוכימיה ב' 4
20-203-01 מיקרוביולוגיה כללית 2
80-210-01 מבוא לאימונולוגיה 2
80-208-01+02 גנטיקה כללית 4
80-204-01 מבוא לוירולוגיה 1
80-103-01 ביולוגיה של התא 2
80-242-01+02 ביולוגיה מולקולרית א' 4
סה"כ                                                                          

24 נקודות (12 ש"ש)

 

ראש מגמה: פרופ' גלית שוחט-אופיר

יועצת אקדמית: ד"ר הילה אליפנץ

מתאמת סטודנטים: גב' שני חזן  Ls.Graduates@biu.ac.il 

מתאמת מלגות: אורטל צח