חוקרים במסלול נלווה

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
פרופ' אביעזר דוד 054-4508680 davidaviezer@gmail.com
פרופ' אמריליו נינט 972-3-5305943 Ninette.Amariglio@sheba.health.gov.il
פרופ' בחנשוילי מרי 03-5363401 bakhanus@yahoo.com