הנחיות רישום לקורסים

סטודנט יקר/ סטודנטית יקרה,

הפקולטה למדעי החיים מברכת אתכם, סטודנטים חדשים וותיקים ומאחלת לכם שנת לימודים פוריה ומהנה, והרבה הצלחה.

 

להלן מספר הערות חשובות להצלחת הרישום:

חשוב במיוחד לסטודנטים מתחילים:  

 • במערכת האינבר שלכם בעמוד הראשי למטה יש קישור  ל סרטון הדגמה לתהליך הרישום - כללי .                                                                                                            
 • יש להירשם לכל קורסי החובה שבכל אשכול, לפי ההנחיות.

 

בכל שאלה הקשורה לתמיכה טכנית  נא לפנות למדור שמ"ע

                        https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/information/service-and-info-section

לשכר לימוד   https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/undergraduate-tuition

 

בענייני מערכת ועוד ניתן לפנות :

ליועצת לתואר ראשון של הפקולטה ד"ר שלו-יצחקי שרית, sarit.shalev@biu.ac.il ,03-5317124

או:  למתאם מר דור ערמי dor.aramy@biu.ac.il 03-5317646

בנין 207 קומת קרקע, שרית \ דור. שעות קבלה: ימים  א-ה 9-14.00.

 • באתר הפקולטה  http://life-sciences.biu.ac.il/node/7189  נמצאות כל תכניות הלימודים לתלמידי התואר הראשון, לפי שנות לימוד, כולל מערכות השעות של כל התכניות והמגמות, וכן פירוט של אשכולות הקורסים.

 מומלץ להיעזר במערכות השעות לאיתור קבוצות קורס מתאימות ולתכנון המערכת השבועית.

 • בכל שנה יש להירשם לחובות הנוספים לתואר:  קורסי יסוד ביהדות (10 נק"ז), ולמי שצריך -אנגלית כשפה זרה וכן הבעה בעברית. מומלץ לסיים תחילה את שיבוץ קורסי תכנית הלימודים, ורק לאחר מכן לשבץ את הנוספים.
 • סטודנטים שנבחנו בבגרות בפיזיקה 5 יחידות וקיבלו ציון 80 ומעלה פטורים מהקורסים 80-111, 80-113.
 • סטודנטים שלמדו במוסד אקדמי קודם יכולים לקבל פטור מקורסים בתכנית הלימודים, דרך האינבר.
 • הגשת בקשה לפטור: באינבר עמ' ראשי מימין - בקשות ואישורים - הגשת בקשה-קטגוריה: בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים.  מומלץ לפנות תחילה לד"ר שלו-יצחקי שרית לתיאום הבקשה.
 • "שעות מחלקה" הן שעות חובה בכל שנת לימודים של תואר ראשון. זהו זמן השמור לבחנים והשלמות. לא ניתן לשבץ בהן קורסים. הן לא נחשבות למניין הנקודות לצבירה לתואר. הסטודנטים יקבלו  מראש הודעה על כל השלמה.
 • להזכירכם: המעבר משנת הלימודים א' לשנת הלימודים ב', וכן משנת הלימודים ב' לשנת הלימודים ג' מותנה בכך שלא יהיו לסטודנט יותר מ 4 קורסים שבהם אין ציון עובר או שאין ציון כלל, בין שהסטודנט לא ניגש לבחינות ובין אם נכשל. המועד לחישוב הוא כאשר נמסרו ציוני מועד א' של סמסטר ב'.

סטודנטים אלה מתבקשים לפנות לד"ר שלו-יצחקי שרית על מנת להסדיר את הרשמתם.

 • לפי נהלי מדור הסטטוס https://stuad.biu.ac.il/mador/status  ראו "בחינות מיוחדות" סעיף ד: בכל מקרה לא יוכל סטודנט ללמוד באותו קורס יותר מפעמיים ולהיבחן בו יותר מארבע פעמים. על הסטודנט לפנות את מדור הסטטוס כדי לקבל אישור לרישום.

 

 • בקורסים המכילים סיורים: הסיורים כרוכים בתשלום נוסף. פירוט התשלומים וכן אופן התשלום נמצא באתר הפקולטה:

               https://life-sciences.biu.ac.il/search/node?keys=%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D

 

 • מעבדת חקר: קורס בחירה בשנה ג', שנועד לאפשר לכל סטודנט לחוות עבודת מחקר באחת ממעבדות המחקר של החוקרים שבפקולטה, במשך 90 שעות לפחות, בתיאום מראש עם ראש המעבדה. (מומלץ במיוחד לתלמידים השוקלים להמשיך לתואר שני). הפרויקט כולל הגשת דו"ח מורחב. קורסי מעבדת החקר נמצאים באשכול קורסי הבחירה של שנה ג'.
 • למבצעים מעבדת חקר בשנה ב'- חובה עליכם להירשם לקורס זה בתחילת שנה ג'.

 

לסטודנטים בשנה ג'

 • אנו ממליצים לבדוק במהלך הרישום שאכן אתם רשומים לסך הנקודות הדרושות לתואר על מנת לסיים את התואר בזמן והימנעות מפתיחת שנת לימודים נוספת. חישוב מספר נקודות הזכות לתואר הוא באחריות הסטודנט! (סיכום הנק"ז שכבר למדתם+ הנק"ז של קורסי שנה ג' מצטרפים לסך הנק"ז הנדרש לפי תכנית הלימודים שלכם.)

 

בכל שאלה ניתן לפנות אל היועצת לתואר ראשון של הפקולטה ד"ר שלו-יצחקי שרית

sarit.shalev@biu.ac.il 03-5317124

 

בשם הפקולטה אנו מאחלים לכם שנת לימודים מעניינת, מוצלחת ומהנה!