פרופ' לבנון ארז

פרופ'
פרופסור חבר
פרופ' ארז לבנון
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 

מחקר

עריכת רנ"א היא מודיפיקציה ברצף הרנ"א שבה מתרחש שינוי בחומצות הגרעין לאחר שעתוק הדנ"א לרנ"א. בעריכה מוחלף הבסיס אדנוזין באינוזין (Adenosine-to-Inosine RNA editing) והיא משנה את התוכן המקורי של הגנום. מכיוון שמנגנונים תאיים כדוגמת הריבוזום מזהים אינוזין כגואנוזין, מתקבל מנגנון שמעשיר את המורכבות הנוצרת מהרצף הגנומי.
בקבוצה אנו חוקרים עריכת רנ"א ע"י שימוש בטכנולוגיות ריצוף מתקדמות ובשיטות ביואינפורמטיות. בנוסף, אנחנו חוקרים גם מנגנונים נוספים שמובילים לשינוי ועריכה של המידע הגנומי.