הנחיות רישום לביולוגיה חישובית

הנחיות לבניית מערכת השעות בתוכנית לביולוגיה חישובית לשנה"ל תשפ"ד

 

סטודנט יקר/ סטודנטית יקרה,

הפקולטה למדעי החיים מברכת אתכם, סטודנטים חדשים וותיקים ומאחלת לכם שנת לימודים פורייה ומהנה, והרבה הצלחה.

 

בבואך להכין את מערכת השעות לשנה"ל תשפ"ד במערכת הממוחשבת ,נבקשך לקרוא את ההנחיות הכלליות הבאות ואת החלק הרלוונטי לשנתון שלך ולבצע את הרישום בהתאם להנחיות.

שים לב:  האחריות לבניה תקינה של מערכת השעות היא שלך.

חשוב במיוחד לסטודנטים מתחילים:

 • הרישום לקורסים נעשה דרך האינטרנט, דרך מערכת האינ-בר. במערכת האינבר שלכם בעמוד הראשי מופיעים קישורים לסרטוני הדרכה שונים. סרטון הדגמה כללי לרישום תוכלי למצוא גם ב - הנחיות כלליות רישום באינ-בר  .
 • יש להירשם לכל קורסי החובה שבכל אשכול, לפי ההנחיות.
 • יש לבדוק את רמת העברית והאנגלית שלכם: אינבר- נתוני מועמד- רמת עברית ורמת אנגלית. רמת טרום פטור בעברית מחייבת בחינה בעברית.  
 • סטודנטים שנבחנו בבגרות בפיזיקה 5 יחידות וקיבלו ציון 80 ומעלה פטורים מהקורסים 80-111, 80-113.
 • סטודנטים שלמדו במוסד אקדמי קודם יכולים לקבל פטור מקורסים בתכנית הלימודים, דרך האינבר.
 • הגשת בקשה לפטור: באינבר עמ' ראשי מימין- בקשות ואישורים -> הגשת בקשה -> קטגוריה: בקשת פטור/הכרה בלימודים קודמים.  מומלץ לפנות תחילה לד"ר אילנה לואינגר לתיאום הבקשה.                                                                                          

בכל שאלה הקשורה לתמיכה טכנית  נא לפנות למרכז שירות וגיוס:  https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/information/service-and-info-section

בענייני שכר לימוד: https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/undergraduate-tuition

 

בענייני מערכת ועוד ניתן לפנות לרכזת התוכנית בביולוגיה חישובית  - ד"ר אילנה לואינגר , בטלפון:  03-5317970 או במייל ilana.loinger@biu.ac.il    

בנין 207 חדר 002 (יחידת הביואינפורמטיקה).

 

לגבי קורסי מדעי החיים ניתן גם לפנות ליועצת הפקולטה למדעי החיים, ד"ר שלו-יצחקי שרית, sarit.shalev@biu.ac.il ,03-5317124

או למתאם מר דור ערמי  ,dor.aramy@biu.ac.il   ,03-5317646

 

להזכירכם: המעבר משנת הלימודים א' לשנת הלימודים ב', וכן משנת הלימודים ב' לשנת הלימודים ג' מותנה בכך שלא יהיו לסטודנט יותר מ 4 קורסים שבהם אין ציון עובר או שאין ציון כלל, בין שהסטודנט לא ניגש לבחינות ובין אם נכשל. המועד לחישוב הוא כאשר נמסרו ציוני מועד א' של סמסטר ב'. סטודנטים אלה מתבקשים לפנות לד"ר אילנה לואינגר על מנת להסדיר את הרשמתם.

לפי נהלי מדור הסטטוס, https://stuad.biu.ac.il/mador/status, ראו "בחינות מיוחדות" סעיף ד : בכל מקרה לא יוכל סטודנט ללמוד באותו קורס יותר מפעמיים ולהיבחן בו יותר מארבע פעמים. על הסטודנט לפנות אל מדור הסטטוס כדי לקבל אישור לרישום.

 

מבוא כללי:

כפי הידוע לך , תכנית הלימודים במגמה לביולוגיה חישובית מורכבת מקורסים השייכים לפקולטה למדעי החיים  וקורסים השייכים למחלקה למדעי המחשב .

לכל קורס  יש קוד בן 7 או 8 ספרות על פי המבנה הכללי-     XX-YYY-ZZ / XX-YYYY-ZZ

הקוד של הקורסים השייכים למדעי החיים מתחיל בספרות  - 80   ( כלומר XX= 80 ).

הקוד של הקורסים השייכים למדעי המחשב מתחיל בספרות  - 89   ( כלומר XX= 89 ).

החלק האמצעי של קוד הקורס –YYY מציין את מספר הקורס במחלקה הרלוונטית.

הסיומת של קוד הקורס ZZ מציינת את הקבוצה של הקורס ( קבוצת הרצאה או תרגול)

 קטלוג הקורסים של האוניברסיטה:  http://mkabala1.mn.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx

באתר התוכנית ניתן לראות את תוכנית הלימודים  בביולוגיה חישובית- https://life-sciences.biu.ac.il/node/157

הערות חשובות לפני ההרשמה:

 1. "שעות מחלקה" של מדעי החיים הן שעות חובה בכל שנת לימודים של תואר ראשון. זהו זמן השמור לבחנים והשלמות. הן לא נחשבות למניין 79 הנקודות לצבירה לתואר. הסטודנטים יקבלו  מראש הודעה על כל השלמה. שעות המחלקה יופיעו באשכול קורסי החובה של מדעי החיים בכל שנה, עליכם להירשם לשעות המחלקה של מדעי החיים. שעות המחלקה של מדעי המחשב אינן יופיעו במערכת שלכם, ועקרונית אתם יכולים להירשם בשעות אלו לקורסי בחירה, אך מומלץ לשמור שעות אלו פנויות  במערכת  (אלא אם יש בהן קורס חובה של מדעי החיים),  למקרה שיהיו בהן השלמות/בחנים בקורסי מדעי המחשב  (יום א' 9-11, יום ה' 9-11, יום ו' 8-13 )
 2. בכל קורס אשר בו בנוסף להרצאה גם קבוצות תרגול - הרישום להרצאה מותנה ברישום לאחת מקבוצות התרגול. לא ניתן להירשם להרצאה ללא קבוצת תרגול ולהיפך. בקורסים של מדעי החיים יש קבוצות תרגול ומעבדה ייעודיות לסטודנטים של ביולוגיה חישובית – ברוב הקורסים מדובר בקבוצה 09, בחלק מהקורסים יש שתי קבוצות לבחירתכם.  יש להירשם לקבוצות אלו (רק הן יופיעו לכן באשכול הרלוונטי), אלא אם יש סיבה מיוחדת ואז ניתן לפנות למחלקה לצורך רישום.
 3.  סטודנטים בביולוגיה חישובית (מתשע"ט והלאה) פטורים מקורס כללי

 

הנחיות רישום לפי שנים:

הנחיות רישום לשנה א

הנחיות רישום לשנה ב

הנחיות רישום לשנה ג

 

הנחיות רישום לשנה א

 • יש להתחיל את בנית מערכת השעות עם אשכול קורסי מדעי החיים. יש להירשם לקבוצת הרצאה (לרוב 01) וקבוצת תרגיל (במידה ויש). אחד מהקורסים המופיעים באשכול הוא קורס שנתי בכימיה (27201),  יש לשים לב שהשעות בו שונות בין שני הסמסטרים.
 • לאחר מכן עליך להוסיף למערכת את הקורסים הרלוונטיים ממדעי המחשב . בשנה א' יש 6 קורסים שניתנים על ידי המחלקה למדעי המחשב. בכל אחד מקורסים אלה  יש הרצאה ותרגיל. קורסים 89118, 89218, 89119 הם קורסים ייעודיים לסטודנטים של ביולוגיה חישובית. קורסים 891195, 891200 נלמדים ע"י כלל הסטודנטים של מדעי המחשב, אך יש קבוצות הרצאה ותרגיל ייעודיות לסטודנטים של ביולוגיה חישובית והן אלו שיופיעו לכם באינבר ואליהן עליכם להירשם. (אם יש סיבה מיוחדת להירשם לקבוצות אחרת, ניתן לפנות למרכזת התוכנית ד"ר אילנה לואינגר). קורס 891111 נלמד יחד עם הסטודנטים של מדעי המחשב. ב2-3 מהקורסים יתקיימו שיעורי תגבור שאינכם צריכים להירשם אליהם אך מומלץ להגיע אליהם. ולכן מומלץ לא להירשם לקורסים בשעות של שיעור תגבור. נעביר לכם את מועדי התגבורים לפני מועד הרישום לקורסים.
 • זכרו לשבץ במערכת לימודי יסוד ואנגלית כנדרש.

 

הנחיות רישום לשנה ב

 • יש להתחיל את בנית מערכת השעות עם החלק של מדעי החיים. יש להירשם לקבוצת הרצאה וקבוצת תרגיל (במידה ויש). בקורסים של מדעי החיים, ברשימה לשיבוץ יופיעו לכם קבוצות תרגול ייעודיות לסטודנטים של ביולוגיה חישובית (קבוצה 09, ובקורסים מסוימים קבוצה 08/07(
 • לאחר מכן יש להוסיף למערכת את הקורסים הרלוונטיים ממדעי המחשב. בשנה ב' נלמדים 4 קורסים שניתנים על ידי המחלקה למדעי המחשב. בכל אחד מקורסים אלה  יש הרצאה ותרגיל. יש לבחור קודם קבוצת הרצאה ואחר כך קבוצת תרגיל באופן כזה שלא ייווצרו חפיפות בזמנים של הקורסים במערכת שלך. בקורס מודלים חישוביים (89213) ההרצאה מתוקשבת והתרגיל פרונטלי. הקורס מתקיים בשני הסמסטרים אך המלצתנו היא רישום לסמסטר א' (לא נוכל להתחייב שלא תהיה חפיפה עם מבחן אחר למי שיבחר לקחת את הקורס בסמס' ב'). הקורס למידת מכונה (892511) נלמד יחד עם תלמידי מדעי המחשב וניתן לבחור להירשם לכל קבוצת הרצאה ותרגול שמסתדרים במערכת (ויש בהן מקום). בקורס אלגוריתמים (89220) יש להרשם לקבוצות היעודיות לביולוגיה חישובית שיופיעו באשכול.
 • זכרו לשבץ במערכת לימודי יסוד ואנגלית כנדרש.

הנחיות רישום לשנה ג

בשנה זו המערכת שלך מורכבת מ:

 • חלק חובה במדעי החיים
 • חלק חובה במדעי המחשב
 • קורסי בחירה סה"כ נקודות בחירה – 4.5* נקודות.

 

קורסי חובה לשנה ג':

 • יש להתחיל את בנית מערכת השעות עם חלק החובה של מדעי החיים.
 • לאחר סיום חלק החובה של מדעי החיים עליך לרשום את קורסי החובה בתחום מדעי המחשב.

שימו לב שבחרת וביצעת רישום  לקבוצת הפרויקט של הביולוגיה החישובית (89385-36 ) ולא לקבוצה אחרת של מדעי המחשב !!

 

קורסי בחירה לשנה ג':

לאחר סיום חלק החובה של התכנית לשנה ג', עליך לבחור את קורסי הבחירה מין שני האשכולות – קורסי בחירה של מדעי החיים וקורסי בחירה של מדעי המחשב.

שים לב: סך כל נקודות הבחירה הדרוש הוא 4.5  נקודות*, לקיחת קורסי בחירה עודפים כרוכה בתוספת תשלום.

* חישוב 4.5 נק"ז בחירה לסטודנטים שנה ג' בשנת תשפ"ד הוא לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת תשפ"ב, ולמדו בהתאם למערכת השעות הרגילה בתוכנית. סטודנטים שהחלו לימודיהם קודם, מספר נק"ז הבחירה שעליהם לקחת עשוי להשתנות בהתאם לקורסי החובה שעשו.

באחריות הסטודנט לדאוג שישלים ל – 79 נק"ז לתואר.

זכרו לשבץ במערכת לימודי יסוד ואנגלית כנדרש.