English שלחו לחבר

ד"ר חנה קרנצלר

מרצה בכירה
דוא"ל
chana.kranzler@marine.rutgers.edu
משרד
The Freiman Environmental Biology Building 201, Floor 1, Room 103
מחקר

הקבוצה חוקרת את האקולוגיה והביוגאוכימיה של פיטופלנקטון ימיים. פיטופלנקטון הינם מיקרו-אורגניזנים פוטוסינתטיים בבסיס מארג המזון הימי, המהווים %50 מהיצרנות הראשונית הגלובלית. מיקרו-אורגניזמים מגוונים ויפיפיים אלו מתמודדים עם תנאים סביבתיים המשתנים ללא הרף, משאבים ההולכים ומתדלדלים ולחץ טריפה של וירוסים וזואופלנקטון - תהליכים המעצבים את הנוף הביוגאוכימי של האוקיינוס הגלובלי. המחקר ישלב בין עבודת מעבדה עם תרביות לבין מחקר שדה על אוכלוסיות טבעיות ויכלול שימוש בשיטות מולקולריות, ביוכימיות, פיזיולוגיות וגיאוכימיות. נושאי מחקר: דינמיקה של פריחת פיטופלנקטון בים, יחסי גומלין בין וירוס למאחסן בדיאטומאות, אקולוגיה של וירוסי Marnaviridae וביוגאוכימיה של תאים מודבקים

תאריך עדכון אחרון : 19/08/2021