שירותי הספרייה

נוהלי השאלה כלליים

השאלת ספרים מתבצעת בכל ספריות הקמפוס. לצד נוהלי השאלה אחידים שיפורטו להלן, בכל ספרייה יתכנו קיום של אוספים מיוחדים ו/או שירותי דלפק מיוחדים, ולמידע עליהם ניתן לפנות לספריה הרלוונטית.

אופן ההשאלה

השאלת הספרים הינה אישית, ותבוצע רק לאחר הצגת כרטיס סטודנט/עובד מנהלי/חבר סגל אקדמי תקף לשנת הלימודים הנוכחית/ ות"ז עבור אורחים.

זכאות לשירותי השאלה

לסטודנטים: כרטיס קורא נפתח באופן אוטומטי לאחר תשלום לאוניברסיטה והסדרת מערכת שעות, באמצעות סנכרון המידע ממערכת האוניברסיטה מול מערכת מערך הספריות והמידע.

לסגל: כרטיס קורא נפתח אוטומטית לאחר כניסת המינוי לתוקף, בתום סנכרון המידע ממערכת האוניברסיטה מול מערכת מערך הספריות והמידע.

להלן פירוט זכאות ההשאלה בהתאם לסטטוס הקוראים באוניברסיטה:

זכאים

מכסת השאלה מקסימלית בו-זמנית

הערות והנחיות מיוחדות

סטודנטים לתואר ראשון או שני

40

**סטודנטים לתואר שני עם תיזה, עם השלמת חובות שמיעה, חייבים להיות רשומים לקורס כתיבת תיזה על מנת להיות זכאים לשירותי ספרייה.

סטודנטים לתואר שלישי

100

** עם השלמת חובות שמיעה, סטודנטים לתואר שלישי חייבים להיות רשומים לקורס כתיבת דוקטורט על מנת להיות זכאים לשירותי ספרייה.

***סטודנטים בתהליך כתיבה של הצעת מחקר צריכים לשלם דמי פנייה לאוניברסיטה ע"מ לקבל גישה למאגרים אלקטרוניים

סגל מנהלי/אקדמי

100

 

 • תוכניות מיוחדות (שומעים חופשיים; הלומדים בתוכנית ברוקדייל; הלומדים במכינות:  לעולים א' ו-ב', קדם אקדמאית 30+, לוגיסטיקה; הלומדים בתוכנית חד שנתית)

10

 

 • אורחים (קוראים מאוניברסיטאות אחרות בארץ, המביאים כתב התחייבות; ואורחים נוספים:

מהמרכז להשתלמויות בניהול, חוקרים אורחים בערבות ראש המחלקה, עמיתים מחו"ל בערבות ראש המחלקה, מתנדבים, תכנית לוקשטיין והשתלמות מורים)

10

ראה

פתיחת כרטיס קורא (למשתמש שאינו מופיע בקובץ הקוראים)

 

תקופת השאלה

משך זמן השאלת ספרים משתנה בהתאם לספר ולמעמד הקורא באוניברסיטה ולפיכך יש לבדוק משך השאלה עבור כל ספר בנפרד. ניתן לבדוק זאת  בקטלוג מערך הספריות, אחרי כניסה לחשבון משתמש. במקרה של אי התאמה בין הרשום בקטלוג למצב בפועל יש לבדוק מול הספרנים.

ספרים  רגילים  – שבוע

תזות – שבוע (או שלא להשאלה, בהתאם להוראות המחבר).

כתבי עת, ספרי עזר, אנציקלופדיות, מילונים לא ניתנים להשאלה.

לא ניתן להזמין או להאריך את הספרים שלא ניתנים להשאלה.

לחברי סגל בכירים יש אפשרות לקבל ספרים לתקופה ממושכת, בהתאם לצרכיהם.

תקופת השאלה ראשונית זהה עבור כל הקוראים.

הארכות אוטומטיות

כל הספרים מוארכים באופן אוטומטי, אלא אם כן:

 • הספר מוזמן ע"י קורא אחר
 • הפריט לא ניתן להארכה (שייך לאוסף שמורים/מוגבלת בהשאלה של 'לילה', או תמה תקופת ההארכות האטומטיות)
 • תוקף כרטיס הקורא פג
 • כרטיס הקורא נחסם עקב קנסות או איחורים רבים הפוגעים בכלל הסטודנטים
 • משך ההארכות האוטומטיות משתנה בהתאם לסטטוס הקורא.

  להלן פירוט משכי ההארכות בהתאם לסטטוסים השונים:

  סטטוס קורא

  משך ההארכות האוטומטיות

  סטודנט לתואר ראשון/שני

  עד חצי שנה

  סטודנטים לתואר שלישי, פוסט-דוקטורנטים, וסגל אקדמי ומנהלי

  עד שנה

  תוכניות מיוחדות

  עד חודשיים

  אורחים

  עד ארבעה חודשים

   

  חידוש כרטיס קורא (למשתמש המופיע בקובץ הקוראים)

  משתמש הקיים במערכת מערך הספריות, אך תוקף כרטיסו פג, וטרם הצליח להסדיר רישום לשנת לימודים חדשה לאוניברסיטה, ימלא את הטופס "טופס בקשה לקבלת שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה לקורא אשר תוקף כרטיסו פג או למשתמש חדש". את הטופס ניתן להוריד מאתר הספרייה - טפסים. יש להחתים את ראש המחלקה על ערבות זאת ולמוסרו בדלפק השאלה בבניין 401, קומת כניסה או לשלוח בדואר אלקטרוני למדור השאלה Lib.Loan@biu.ac.il

  פתיחת כרטיס קורא (למשתמש שאינו מופיע בקובץ הקוראים)

  פתיחת כרטיס ידנית למשתמש חדש אשר אינו מופיע בקובץ הקוראים, אינה כוללת מתן שימוש במשאבים אלקטרוניים של מערך הספריות. רק מי שנמצא במערכות בר-אילן, זכאי לקבל גישה לכלל שירותי המחשב האוניברסיטאיים, ובכלל זה גם למשאבים האלקטרוניים של מערך הספריות.

  לצורך פתיחת כרטיס קורא ניתן להגיע לדלפק השאלה בבניין 401, קומת כניסה או לשלוח צילום ת"ז/דרכון לדואר אלקטרוני Lib.Loan@biu.ac.il

  ובנוסף:

 • מרצה חדש יביא או ישלח את ה-"טופס בקשה לקבלת שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה..." החתום ע"י ראש המחלקה. לאחר פתיחת כרטיס במדור השאלה יוכל לקבל שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים האלקטרוניים תתאפשר לאחר קליטתו במערכת האוניברסיטאית.
 • סטודנט חדש, אשר טרם מופיע בקובץ הקוראים, בנוסף לטופס הנ"ל, יציג אישור לימודים לשנת הלימודים הנוכחית. לאחר פתיחת כרטיס במדור ההשאלה יוכל לקבל שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים האלקטרוניים תתאפשר לאחר קליטתו במערכת האוניברסיטאית.
 • אורח מאוניברסיטה אחרת, יגיש כתב ערבות תקף מהמוסד אליו שייך ואז יהיה זכאי לשירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים אלקטרוניים תתאפשר דרך האוניברסיטה אליה שייך.
 • חוקר/עמית מחקר אורח העובד עם חוקרי האוניברסיטה - יביא טופס ערבות תקף החתום ע"י ראש הפקולטה/המחלקה בה הוא מתארח ("טופס בקשה לקבלת שירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה..."). פתיחת כרטיס תקנה זכות להשתמש בשירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים האלקטרוניים לא אפשרית כיוון שאינו מופיע במערכת האוניברסיטאית. יש לברר אם ניתן להקימו במערכת זו במזכירות הפקולטה/המחלקה.
 • תלמיד קורסי חוץ - יביא אישור לימודים לשנה הנוכחית ממזכירות היחידה בה לומד. פתיחת כרטיס תקנה זכות להשתמש בשירותי השאלה ויעץ בספריות האוניברסיטה. הגישה למאגרים האלקטרוניים לא אפשרית כיוון שאינו מופיע במערכת האוניברסיטאית.

הודעות לקורא

מדור ההשאלה מפעיל שירות הודעות אוטומטיות דרך הדואר האלקטרוני במקרים הבאים:

 • שליחת התראות על אי הארכת תקופת השאלה/ תום תקופת השאלה מספר ימים לפני שחל מועד ההחזרה.
 • שליחת הודעה על איחור בהחזרה והצטברות קנס (פירוט בסעיף על קנסות) לאחר שעבר מועד החזרה.
 • שליחת בקשה להחזיר ספר המוזמן על ידי קורא אחר.
 • שליחת הודעה על ספר מוזמן הממתין למזמין בדלפק ההשאלה.
 • לשירות הודעות זה יש להתייחס כשירות נוסף בלבד, שאינו מסיר את אחריות הקורא למעקב בכרטיס הקורא והחזרת הפריטים בזמן!

 •  הודעות בקשה להחזרת פריט מוזמן או פריט שתקופת השאלתו תמה, הן אוטומטיות ויפסקו רק לאחר שהפריט יוחזר לספרייה.
 • במידת הצורך ניתן לייצור קשר ישירות עם הספרייה הרלוונטית בטלפון או בדואר אלקטרוני, כפי שמצוינים בגוף המכתב שיתקבל בדואר האלקטרוני.

אחריות הקורא

1.  באחריות כל סטודנט וחבר סגל להחזיר את הספרים במועד שנקבע. 

א.  יש לנהל מעקב אחר מצב ההשאלות דרך כרטיס הקורא האינטרנטי.

ב. כל היודע מראש כי לא יוכל להחזיר הספרים במועד עקב נסיעה לחו"ל, מילואים וכד', יחזיר הספרים לספרייה לפני היעדרותו.

ג. מרצה/חוקר היוצא לשבתון בחו"ל – עליו להחזיר את כל הספרים לפני יציאתו.

ד. במהלך חופשת הסמסטר/חופשת הקיץ, הספריות עובדות כסדרן (למעט ט' באב ושבוע של חופשה מרוכזת בסוף הקיץ עליה מפורסם מראש). יש להחזיר ספרים מוזמנים או ספרים שתקופת השאלתם תמה (ולא ניתן לקבל הארכות נוספות), גם אם מועד ההחזרה חל במהלך החופשה. 

2. באחריות הקורא לוודא כי כל פרטי ההתקשרות איתו מעודכנים, כולל כתובת הדואר האלקטרוני שבשימוש  קבוע, כתובת המגורים ומספר הטלפון הנייד. פרטים אלו יש לעדכן מול מערכות האוניברסיטה.

לעדכון קבוע של הפרטים האישיים יש לפנות למקומות הבאים :

     סטודנטים

     חברי סגל אקדמי/מנהלי

      במזכירות המחלקה - יש לעדכן במערכת ERP

3. באחריות הקורא לשמור על שלמות וניקיון הספרים.

4. באחריות הקורא לדאוג כי כרטיס הקורא שלו בתוקף:

א. יש לשלם עבור שנת הלימודים החדשה ולהירשם לקורסים בזמן.

ב. כל המקבל אישור להמשיך לימודים לתואר/להגיש עבודה באיחור חייב להמציא את האישור על כך לספרייה, לפני שתוקף כרטיס הקורא פג. את האישור ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני למדור השאלה במייל: Lib.Loan@biu.ac.il .

ג. במקרה שחל עיקוב בהסדרת הרישום ו/או תשלום, חובה להחזיר את כל הספרים שהושאלו על מנת להימנע מצבירת קנסות. 

ד. להסדר זמני של תוקף הכרטיס יש לפעול כמו בסעיף פתיחה או חידוש של כרטיס קורא.

ה. סטודנטים לתארים מתקדמים שהשלימו את חובות השמיעה שלהם ונמצאים בשנת כתיבת התזה/ הדוקטורט צריכים עדיין להירשם לשנת הלימודים החדשה ולשלם בהתאם. הפירוט ניתן למצוא בנהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים.​

פריטים מושאלים שאבדו/ניזוקו

קורא שאיבד ספר, יודיע על כך מיד למדור השאלה.

 • המלצה חמה, לפני נקיטת אחת מפעולות הבאות – יש לבדוק שוב בכל מקום שיעלה בדעתכם – אולי תמצא האבדה.
 • אם הספר זמין לרכישה, יש לרכוש עותק זהה, ולהביאו לדלפק ההשאלה בתמורה לספר שאבד.
 • אם הספר יצא מדפוס, יש לנסות ולאתרו בחנויות יד שנייה. הספר צריך להיות במצב טוב מאוד. אחרי הרכישה יש להביאו לדלפק ההשאלה להמשך טיפול.
 • באם מאמציכם לאתר את הספר בחנויות הספרים עלו בתוהו, יש להתקשר למדור ההשאלה לבירור הסכום שיהיה עליכם לשלם תמורת הספר שאבד.

קנסות והגבלות

אי החזרת הפריט המושאל המוזמן על-ידי קורא אחר או ספר מאוסף ההשאלה המוגבלת/שמורים ללילה, תגרור קנסות של 15 ₪ לספר עבור כל יום איחור.

הצטברות קנסות עלולה לגרום להקפאת זכויות השאלה.

וכן, חובות של ספרים ו/או של קנסות עלולים לגרום לעיכוב בקבלת התואר ועיכוב ברישום לשנת לימודים חדשה עד לאחר הסדרת הנושא.

לינק למערכת התשלומים המקוונת

החזרת פריטים מושאלים

יש להביא את הפריטים לדלפק ההשאלה לזיכוי על ידי הספרן/ית.

כאשר מדור ההשאלה סגור, יש לשים את הספרים בתיבה להחזרת הספרים ליד ספרייה לכימיה(חדר 103).

הזמנת ספר מושאל

ניתן להזמין פריטים המצויים בהשאלה אצל קורא אחר בצורה עצמאית בקטלוג הספרייה, וזאת על ידי לחיצה על הקישור 'הזמנה' ומילוי הפרטים לאחר מציאת הספר המושאל.

קורא שהזמין ספר והתחרט על כך, מתבקש לבטל את הזמנתו בדואר אלקטרוני או בטלפון של הספרייה.

השאלת ציוד אלקטרוני

השאלת ציוד אלקטרוני (מחשבים ומקרנים) מיועדת רק לאנשי סגל וסטודנטים של המחלקה.

ניתן לרכוש את האוזניות. מחיר האוזניות 15 ש"ח, והתשלום באשראי במערכת התשלומים של המערך.
שימו לב - בשדה "סוג השרות לתשלום" יש לבחור ב- "רכישות שונות" ולהוסיף בפירוט "אוזניות".

צילום והדפסה 

שירותי הדפסה ניתנים לתלמידי המחלקה למדעי החיים בלבד.

מכונת הצילום שבתוך הספרייה מיועדת רק לאנשי הסגל האקדמי ותארים מתקדמים. תלמידי תואר ראשון המעוניינים לצלם חומר יכולים לעשות זאת במכונות הצילום המצויות בספרייה למדעי החברה ובספרייה המרכזית. צילום במכונות אלו אפשרי על ידי רכישת כרטיס צילום מתאים במרכז "המפעיל" (מול אולם מינץ) או על ידי שימוש בכרטיס אשראי. הוצאת ספרים לצורך צילום מצריכה הפקדת תעודה מזהה.

בספרייה ישנה מדפסת המחוברת אל המחשבים בספרייה. המדפסת היא באחריות חברת "המפעיל" וההדפסה כרוכה בתשלום. ניתן לשלם בעזרת כרטיס המפעיל או כרטיס אשראי. שירותי הדפסה ניתנים לתלמידי המחלקה למדעי החיים בלבד.

יעץ אישי  - "אחד על אחד"

השירות נועד לתת סיוע אישי בתיאום מראש לסטודנטים לתארים מתקדמים, הכותבים תזה או דוקטורט,  וגם לסגל העוסק במחקר אקדמי.

הפגישות כוללות אבחון צרכי המידע של החוקר, הדרכה בביצוע חיפושים ואיתור פריטי מידע עבור הנושא הנדרש.

לתיאום אנא פנו לספרייה בטל.: 03-531-8308 או 03-5317664

 או במייל: 

chemistry_l@biu.ac.il

david.gordon@mail.biu.ac.il

 petrov.irina@biu.ac.il 

יעץ מרחוק

ניתן להפנות שאלות לצוות הספרייה באמצעות דואר אלקטרוני:

chemistry_l@biu.ac.il

david.gordon@mail.biu.ac.il

 petrov.irina@biu.ac.il 

 בטל': 03-5318308, 03-5318962 או 03-5317664 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:00

באם הספר ניזוק בתקופה בה היה ברשות הקורא, יש להודיע על כך מיד למדור השאלה. ספר פגום לא יתקבל חזרה ועל הקורא יהיה לנהוג, כמו במקרה של ספר שאבד, ראה/י למעלה סעיפים 2 – 4.