מיקום

התשתיות העומדות לרשות הפקולטה למדעי החיים כוללות את המבנים הבאים:

  • בנין 212  - מדעי החיים ע"ש סוויסה       
  • בנין 208 - חקר הסרטן ע"ש פינקלר        
  • בנין 204 – מחקר רפואי אבחוני – ע"ש גונדה      
  • בנין 201 – ביולוגיה סביבתית ע"ש פריימן       
  • בנין 205 - מעבדות מדעי החיים ע"ש לוננפלד       
  • בנין 901 – חלק מהבנין לחקר המוח ע"ש גונדה (גולדשמיד)       
  • בנין 100 – בית החיות הישן       
  • בנין 109 – חלק מבנין ע"ש לאוטרמן      
  • בנין 207 - חלק מבנין כימיה הישן
  • בנין 206 - חלק מבנין הננו-טכנולוגיה

 מפת הקמפוס

מידע על שאטלים