מפרט תוכנית הלימודים לשנת תשפ"ג (2022-2023)

 

/sites/life-sciences/files/shared/Picture1.png

 

*   כמחצית מהתכנים בשיעורי התרגול בקורס ביואינפורמטיקה רפואית
יילמדו באופן מקוון בלבד.

 

/sites/life-sciences/files/shared/%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%AA%202.png