מפרט תוכנית הלימודים לשנת תש"פ (2019-2020)

 

שם הקורס / שעות שבועיות

סמסטר א'

12 שבועות

סמסטר ב'

12 שבועות

קורסי רשות

6 שיעורים

הרצאה תרגול הרצאה תרגול שיעור מתוקשב  
שיטות מתקדמות לאנליזת הגנום 2 ---      
ביואינפורמטיקה רפואית 2 1      
ביוסטטיסטיקה וניסויים קליניים 2 1      
כריית מידע רפואי     2 1  
ביולוגיה מערכתית רפואית     2 1  
גנומיקה אישית     2 1  
תכנות לצורכי מחקר ב-Python         2
Deep Learning ובינה מלאכותית         2
סה"כ שעות הרצאה/תרגול שבועיות 6 2 6 3 4
סה״כ שעות הרצאה/תרגול לסמסטר 72 24 72 36 24
סה״כ שעות לסמסטר 96 108 24
סה״כ שעות לשנה״ל 228

 

מידע נוסף: