מכינה לרפואה: קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי

מידע על שכר לימוד

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ה (2025)

מערכת שעות מבואות

תאריך פתיחת הלימודים: 5.5.24

מחזור יב - תשפ"ד במכינה לרפואה -  ההרשמה נסגרה

הרישום פתוח לבעלי רקע בביולוגיה וכימיה. יש ליצור קשר עם המחלקה.

>> הרישום לסטודנטים ללא רקע בביולוגיה / כמיה יהיה עד לתאריך 29.02.2024 <<

יש לבחור במסלול- קורסי ליבה ללימודי רפואה – סמ' ב' תשפ"ד.

 

מכינה לרפואה - תוכן העניינים

רקע על קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי (מכינה לרפואה) 

מהי מטרת תוכנית קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי - מכינה לרפואה:

מכינה לרפואה - תנאי קבלה

תכנית הלימודים : קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי

מהלך הרישום לתוכנית על קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי (מכינה לרפואה)

מבנה תוכנית קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי - מכינה לרפואה:

שכר הלימוד


רקע על קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי (מכינה לרפואה) :

מזה מספר שנים פועלת במספר פקולטות לרפואה בארץ תכנית לימודי רפואה 4 שנתי לבעלי תואר ראשון.

בעלי תואר ראשון בכל תחום, אשר מעוניינים להגיש מועמדות, נדרשים לעמוד בדרישות סף שונות, כאשר אחת מהן היא הצגת ציוני סף במספר מקצועות ליבה (השלמת קורסי ליבה לרפואה), עמידה במבחן ידע פנימי ועמידה במבחני אישיות.

"תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה)" לבעלי תואר ראשון, מנוהלת ע"י הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, ומתקיימת בקמפוס רמת-גן.

תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) באוניברסיטת בר-אילן הינה תכנית וותיקה הפועלת משנת 2014.

 

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים בנושא תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) דרך עמוד צור קשר ולבחור בקטגוריה "המכינה לרפואה (קורסי הליבה)", או בטלפון: 03-5317297 

שעות מענה טלפוני: ימים א' עד ה' בין השעות 10:00 עד 12:00.

 

מהי מטרת תוכנית קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי - מכינה לרפואה:

המטרה של מכינה לרפואה היא לאפשר לבוגרי תואר ראשון (בתחום שאינו מדעי החיים / קדם רפואה), להשלים מקצועות ליבה באופן זמין ומרוכז ולהגיש מועמדות לבתי הספר לרפואה שמקיימים מסלול לימודי רפואה 4 שנתי.

מכינה לרפואה - תנאי קבלה

 1. מועמדים אשר סיימו את התואר הראשון בממוצע של 85 ומעלה, יוכלו להתקבל ישירות על בסיס מקום פנוי.
 2. מועמדים אשר סיימו את התואר הראשון בממוצע של 80 עד 85, יוכלו להתקבל דרך וועדת קבלה של התוכנית, אשר תבחן כל מקרה לגופו.
 3. ציון של 60 ומעלה בקורס מבוא בכימיה, למועמדים ללא רקע קודם בכימיה.
   

תכנית הלימודים : קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי

תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) באוניברסיטת בר-אילן הינה תכנית וותיקה הפועלת משנה 2014. מטרת התוכנית היא לאפשר לסטודנטים להשלים מקצועות ליבה באופן מסודר ונח.

התוכנית מרוכזת בליווי מנהלי צמוד של הפקולטה למדעי החיים וליווי אקדמי אישי ע"י יועץ מטעמה.

אורכה של תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) הוא שני סמסטרים: התחלה בסמסטר אביב (סמסטר ב') ולאחריו סמסטר א' בשנת הלימודים העוקבת.

התוכנית נלמדת באופן מרוכז על פני יומיים בשבוע בשעות הבוקר (סמסטר אביב - שלישי ורביעי, סמסטר חורף - שני ושלישי). קורס סטטיסטיקה פותח יום לימודים נוסף בסמסטר אביב (יום חמישי).

מכינה לרפואה - אופן הלימודים

 אמנם בשנתיים האחרונות, נאלצנו להסתגל למציאות חדשה בגלל הקורונה, אך הוחלט ע"י המועצה להשכלה גבוהה שבתשפ"ג, שהאוניברסיטאות חוזרות ללמד בצורה פרונטלית. על-כן, הלימודים יתקיימו באופן פרונטאלי בקמפוס האוניברסיטה ברמת גן, בהתאם להנחיות משרד הבריאות והמל"ג. 

 

מהלך הרישום לתוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה):

 1. הרישום לשנת תשפ"ד יתבצע באופן מקוון ההרשמה נסגרה

  יש לבחור במסלול- קורסי ליבה ללימודי רפואה – סמ' ב' תשפ"ד.
  הרישום בשלב זה מיועד רק למי שסיים תואר ראשון מוכר מכל תחום שהוא בממוצע של 85 ומעלה.
  ***מועמד שבזמן הרישום עדיין לא הנפיק זכאות לתואר או שהממוצע שלו בתואר נמוך מ-85, יש לפנות במייל בתחילת חודש דצמבר.
  במידה ויתפנו מקומות נערוך וועדת חריגים למועמדים אלו.

  >> הרישום לסטודנטים ללא רקע בביולוגיה / כימיה יהיה עד לתאריך 29.02.2024 <<

  במהלך הרישום יש להעביר צילום ת"ז, גיליון ציונים וזכאות לתואר ראשון וכן למלא טופס רישום לקורסים.
 2. עקב ביקוש גבוה מאוד לתכנית, הקבלה היא על בסיס מקום פנוי בלבד. לא יתאפשר לשמור מקום טרם תשלום דמי הפנייה.
 3. רישום בפועל לקורסים יעשה במזכירות התוכנית, לאחר תשלום שובר מקדמת שכר הלימוד.

לתשומת ליבכם:

לא ניתן יהיה לדון בבקשת מועמדים אשר לא יצרפו את כל המסמכים.

מבנה תוכנית קורסי ליבה לרפואה 4 שנתי - מכינה לרפואה:

סמסטר אביב:

שיבוץ עפ"י חובות הסטודנט -

מבוא לכימיה                   2 ש"ס הרצאה מיועד לחסרי רקע בלבד
מבוא לביולוגיה  2 ש"ס הרצאה מיועד לחסרי רקע בלבד
מבוא לוירולוגיה   1 ש"ס הרצאה
מבוא לביוכימיה    3 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל
מיקרוביולוגיה כללית   2 ש"ס הרצאה
ביולוגיה מולקולרית א'        2 ש"ס הרצאה + 2 ש"ס תרגיל
ביולוגיה של התא           2 ש"ס הרצאה
פיזיולוגיה של מערכות      2 ש"ס הרצאה
ביוסטטיסטיקה  3 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל

 

סמסטר א':

שיבוץ עפ"י חובות הסטודנט -

התא מבנה ותפקוד     3 ש"ס הרצאה
מבוא לפיזיולוגיה של החי      2 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל
וירולוגיה כללית ומולקולרית   2 ש"ס הרצאה
גנטיקה כללית              3 ש"ס הרצאה + 1 ש"ס תרגיל
ביולוגיה מולקולרית ב'       2 ש"ס הרצאה

 

*ש"ס=שעות סמסטריאליות

 

מכינה לרפואה - שכר לימוד:

תעריף חיוב שכ"ל לכל שעת לימודים הוא 1,155 ש"ח לכל 1 ש"ש (שעה שנתית). כל 2 ש"ס=1 ש"ש

התשלום יתבצע באמצעות שוברי שכר לימוד או דרך מערכת המידע האישי.

על תשלום שכ"ל יחולו כל תקנוני ופרסומי אוניברסיטת בר-אילן בנושא שכ"ל.

תלמיד אשר לא ישלם במועדים שנקבעו לתשלום שכר לימוד יחויב בהפרשי הצמדה למדד בתוספות דמי פיגורים בשיעור שיקבע ע"י האוניברסיטה. כמו כן, לא יורשה לגשת לבחינות.

לא יוכל תלמיד לקבל אישור או תעודה כלשהיא בגין לימודיו, ללא תשלום מלוא שכ"ל ו/או תשלומים אחרים אותם הוא חייב, והתוכנית רשאית לעכב מתן כל אישור או תעודה עד לתשלום מלוא שכ"ל לתוכנית בגין לימודיו.

 

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים בנושא תוכנית קורסי ליבה ללימודי רפואה (מכינה לרפואה) דרך עמוד צור קשר ולבחור בקטגוריה "המכינה לרפואה (קורסי הליבה)", או בטלפון: 03-5317297 

שעות מענה טלפוני: ימים א' עד ה' בין השעות 10:00 עד 12:00.

 

*הרישום לקורסים והקבלה לפקולטות לרפואה הינם באחריות הסטודנט.

**פתיחת התוכנית מותנית במינימום נרשמים.