פרופ' דון ירמיהו (רמי)

פרופ'
פרופסור חבר
פרופ' ירמיהו (רמי) דון
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 

מחקר

 

1) זיהוי ואיפיון גנים המתבטאים במהלך יצירת תאי המין ביונקים. מטרת המחקר היא להבין טוב יותר את התהליכים המיוטים, ואת תהליכי הבשלת תאי המין העוקבים למיוזה, וכן את הבקרה המולקולרית של תהליכים אלה. במסגרת זאת שובטו עד כה במעבדה מספר גנים חדשים שתבנית ביטוים ותפקידם נחקרים. כמו כן נחקרים גנים נוספים ששובטו במעבדה תוך שימוש בשיטות סריקה שונות.

2) לימוד תפקידו של האונקוגן ההומני hPim2 בתהליך ההתמרה הסרטנית בלימפומות הומניות. HPim2 הוא אונקוגן הומני חדש ששובט במעבדה ומעורב, ככל הנראה, בתהליך ההתמרה הסרטנית בלימפומות הומניות.

שיטות המחקר כוללות שיטות מולקולריות, שיטות ביוכימיות ושיטות אימונולוגיות, תוך כדי שימיש בכלים של ביואינפורמטיקה.