סגל אקדמי בכיר

שםסמל מיון תחום המחקר
פרופ' לבנון ארז ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' לוי אורן אקולוגיה ומדעי הצמח
ד"ר מוטרו בני ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' מיכאלי שולמית מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
ד"ר מילר גד אקולוגיה ומדעי הצמח
פרופ' מנדל יוסי אופטומטריה ומדעי הראייה
פרופ' מר רמית אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' ניר אורי אימונולוגיה וחקר הסרטן
פרופ' עופרן ינאי ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' עפרוני סול אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית
פרופ' פולת אורי אופטומטריה ומדעי הראייה
פרופ' פיין מעוז אקולוגיה ומדעי הצמח
פרופ' פרל-טרבס רפאל אקולוגיה ומדעי הצמח
ד"ר צור עמית ביולוגיה תאית והתפתחותית
ד"ר קורן איתי ביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' קורן לי אקולוגיה, אקולוגיה של מערכות יבשתיות
פרופ' קורנבליט סיון ביולוגיה תאית והתפתחותית, נוירוביולוגיה
פרופ' קורנגרין אלון נוירוביולוגיה
ד"ר קטקוף דן מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
ד"ר שאול אורית אקולוגיה ומדעי הצמח
פרופ' שב-טל ירון ביולוגיה תאית והתפתחותית, אימונולוגיה וחקר הסרטן
פרופ' שוורץ רקפת אקולוגיה ומדעי הצמח, מיקרוביולוגיה ווירולוגיה
פרופ' שוחט-אופיר גלית נוירוביולוגיה
פרופ' שטיינברגר יוסף אקולוגיה ומדעי הצמח, אקולוגיה של מערכות יבשתיות, מיקרוביולוגיה
פרופ' שריד רונית מיקרוביולוגיה ווירולוגיה