חוקרים במסלול קמ"ע

שםסמל מיון טלפון דוא"ל
ד"ר ברזין ארינה 972-3-5317704 Iraber.irina@gmail.com
ד"ר גלפרין מריאנה 972-3-5318251 galperin_m@yahoo.com
ד"ר זבלודובסקי נטליה 972-3-5318205 natalyazab@gmail.com
ד"ר סיניאקוב מיכאל 972-3-5318834 sinyakov@biu.ac.il
ד"ר רובין אבגניה 972-3-5318251 evgenia.rubin@gmail.com