חדרי מחשבים ושירותי מיחשוב

 

לרשות הסטודנטים של הפקולטה למדעי החיים עומדים כ-170 מחשבים בחדרים שונים כמפורט בטבלה למטה, כולל שרותי הדפסה וסריקה.

הכניסה למחשבים בפקולטה מותרת רק לסטודנטים של הפקולטה!

העבודה נעשית בסביבת דומיין (CCDOM) . כל סטודנט מקבל שם משתמש וסיסמא  בכמ"ט 7- יחידת המיחשוב של הפקולטה (בניין 211).  הכניסה לכמט"ים ולסינפסה היא על ידי אותו שם משתמש וסיסמא.

בנוסף, עומדים לרשות הסטודנטים שירותי מידע מקוונים.

מעבדות סטודנטים

שם כיתה

קהל יעד

תוכנות מותקנות

סה"כ מחשבים

מעבדת סטודנטים

בניין 212 קומה ג

סטודנטים שיש להם קורס הדורש מעבדה ביולוגית + מחשב

A.D.A.M Anatomy, Protlab, classnet
 to demonstrate
 to students screens

תוכנות נוספות מותקנות  על פי צרכי הפקולטה

31

מעבדת סטודנטים

בניין 212 קומת קרקע

חדר 001

סטודנטים שיש להם קורס הדורש מעבדה ביולוגית + מחשב

Gen 5

תוכנות נוספות מותקנות  על פי צרכי הפקולטה

20

מעבדת סטודנטים

בניין 212 קומת קרקע

חדר 002

סטודנטים שיש להם קורס הדורש מעבדה ביולוגית + מחשב

Gen 5

תוכנות נוספות מותקנות  על פי צרכי הפקולטה

14

מעבדת סטודנטים
לוננפלד

בניין 205

סטודנטים שיש להם קורס הדורש מעבדה ביולוגית + מחשב

Gen 5

תוכנות נוספות מותקנות  על פי צרכי הפקולטה

31

 

כיתות מחשבים

שם כיתה

קהל יעד

תוכנות מותקנות

סה"כ מחשבים

כמ"ט 17 (בניין 211 קומת קרקע)

סטודנטים לתואר ראשון

(לקורסים נלמדים)

Spss 15, Matlab 2007b, BioEdit,Gimp,paintshop pro

Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition

תוכנות נוספוות מותקנות על פי צרכי הפקולטה

25

כמ"ט 21

(בניין 211 קומת קרקע)

סטודנטים לתואר ראשון

Spss 15, Matlab 2007b, BioEdit,Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition,Gimp,paintshop pro,.classnet to demonstrate to students screens, Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition

תוכנות נוספות מותקנות  על פי צרכי הפקולטה

40

כמ"ט 22

(בניין 211 קומת קרקע)

סטודנטים לתארים מתקדמים

Spss 15, Matlab 2007bMicrosoft Visual C++ 6.0 Professional Edition, BioEdit,Gimp,paintshop pro,

Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition

תוכנות נוספות מותקנות  על פי צרכי הפקולטה.

15