הזמנה למפגש מתעניינים וירטואלי

 

הנכם מוזמנים למפגש מתעניינים וירטואלי, בו ישתתפו ראש התוכנית, מרצים מרכזיים ובוגרים משנים קודמות. המציגים יספרו על גנומיקה וחישוביות ביו-רפואית, על נושאי הלימוד בתוכנית ועל האפקט של התחום בעולמות הקליניים, המחקריים והתעשייתיים. המשתתפים במפגש בזמן אמת מוזמנים להעלות שאלות ולשוחח עם המציגים. לאחר המפגש ניתן יהיה לצפות בשידור המוקלט.

להרשמה מראש למפגש ולקבלת פרטי התחברות:
candidates.bio-medical.info

לצפייה ולהשתתפות ב-Zoom בזמן אמת:
1 באוגוסט 2022
9:00-11:00

לצפייה ב-Video on Demand:
בכל זמן לאחר המפגש באותה כתובת