קטלוגים

 קטלוג בר אילן  - הקטלוג המיוחד של רשת הספריות                                             

 

קטלוגים מאוחדים :

הקטלוג המאוחד של הספריות בישראל  (ULI) 

                                                                                               

כיצד ניגשים למשאבים אלקטרוניים                                                   

 

ספריות בעולם:

 LibWeb

WorldCat

Library of Congress