טפסים

1. טפסים של הועדה לתואר שני:

טופס פניה לועדה לתואר שני (עבור בקשה לאיחור בהצעת מחקר או בהגשת תיזה, יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת במזכירות לגב' שני חזן)

טופס בקשה לפטור/המרה/ הכללה של קורסים (יש למלא באופן מודפס להחתים את המנחה ולתת/לשלוח במייל במזכירות לגב' שני חזן)

טופס בקשה למועד מיוחד- אם מדובר במועד מיוחד במועדים הרגילים של הקורס יש למלא את הטופס ולהעבירו לביה"ס תארים מתקדמים- תואר שני, שימו לב! רק במקרה של מועד מיוחד אישי יש להעביר לגב' שני חזן לשם החתמת ראש המחלקה

2. טפסים למערכת בדיקת עבודות- הגשות הצעת מחקר:

הצעת תכנית לעבודת המחקר לתואר שני

תיקונים להצעת מחקר לתואר שני - מערכת בדיקת עבודות

טופס מסלול

 

3. טפסי מלגות שונים- ראה תחת טפסים

4. טפסי מועמדות להדרכה- ראה תחת טפסים 

5. טופס בקשת חופשה

 

קישור לאתר תארים מתקדמים טפסים - עבור טפסים אחרים רלוונטים