אקולוגיה ומדעי הצמח

הצמחים הירוקים (וכן אצות וחיידקים פוטוסינתטיים) הם הבסיס לחיים על פני כדור הארץ: הם היחידים המסוגלים לקלוט את אנרגיית השמש, ו"לקבע" אותה בתרכובות כימיות עתירות אנרגיה, מהן ניזונה אחר כך כל שרשרת המזון בטבע. צמחים ניחנו גם ביכולת ביוכימית מופלאה, ואלפי התרכובות והמוצרים שהם בונים עבורנו כוללים את הנייר, הגומי, סיבי הכותנה והפשתן, התרופות והתבלינים, התה, הקפה והקקאו... צמחים מקיימים אינטראקציות עדינות ומשוכללות עם סביבתם. תהליכים התפתחותיים כמו בקרת הפריחה, הבשלת פרי, שלכת והזדקנות עלים, יצירת צמחונים בתרביות רקמה, נחקרים לעומק בעזרת כלים מולקולריים חדישים. יחסי הגומלין של הצמח עם פטריות, חיידקים, וירוסים וחרקים, מהם אויבי הצמח ומהם "בעלי ברית" אבולוציוניים, נחקרים על ידי מאות קבוצות מחקר בעולם. הגנום של הצמחים – כיצד הוא משתנה על ידי האבולוציה הטבעית, ובעקבות ביות הגידולים החקלאיים על ידי האדם – חושף בפנינו את סודותיו. הנדסה גנטית של צמחים, כך שיבטאו גנים זרים בעלי פונקציות חדשות, היא כלי מחקרי חיוני כדי לבחון את התפקיד של גנים מסויימים בצמח, וכדי להקנות לצמח תכונות חדשות, בעלות ערך כלכלי או תזונתי. המחקר הבוטני (הצמחי) מצטיין בכך, שהמרחק בין המעבדה לשדה קצר. לחוקר הבוטניקה קשרי גומלין עם מטפחי זנים ועם חקלאים מחד, ועם אנשי שמירת הטבע מאידך, אלו גם אלו עשויים ליישם את תגליותיו לטובת החקלאות ושמירת הסביבה.

ד"ר חכים אופיר

ד"ר
דוא"ל: 
טלפון: 
פקס : 
מיקום: 

  פרופ' לוי אורן

  פרופ'
  דוא"ל: 
  טלפון: 
  פקס : 
  מיקום: 

   ד"ר מילר גד

   ד"ר
   דוא"ל: 
   טלפון: 
   מיקום: 

    ביולוגיה כללית (שנה א׳) - 8010101

    מנגנוני חישה ותגובה של צמחים למצבי עקה (שנה ג׳, תארים מתקדמים) - 8032401

    סמנריון (שנה ג׳) - 8042501

    פרופ' פיין מעוז

    פרופ'
    מנחה: 
    דוא"ל: 
    טלפון: 
    מיקום: 

     Biology of Corals

     2005-

     Class, lab and field

     Graduate, Interuniversity Institute for Marine Science in Eilat

     Biological problems in the gulf of Eilat

     2007-

     Class, lab and field

     Graduate, Bar-Ilan University

     Introduction to ecology

     80-207-01

     2008-

     Class

     Undergraduate, Bar-Ilan University

     Ecological processes in the Mediterranean Sea

     2007-

     Class and Field

     Graduate, Bar-Ilan University

     Introduction to the ecology of the gulf of Eilat II

     2011, 2013

     Class, lab and field

     Undergraduate, Interuniversity Institute for Marine Science in Eilat

     פרופ' פרל-טרבס רפאל

     פרופ'
     דוא"ל: 
     טלפון: 
     מיקום: 

     תקשורת

      תמונות נוספות של רפי: 1234.

     תמונות של הקבוצה שלנו: 

     19952000200220042004b2004c2010a2010b2011a2011b

     2011c,2013.

     איורים של הקבוצה שלנו:

     IrinaPremYariv&Zachi1Yariv&Zachi2ZachiMor1Mor2Michal

     RaniAvitalAnatHAvidaGolanYula.

      

      תמונות משפחתיות:

     Ithaca 1992Yair's Bar-Mizva 2001Alps 2003Tamar's Bat-Mizva 2004Perth 2003abcdef , Cairns 2003Perl's 50th anniversary 2006abBeijing 2006abBadaling 2006Yunnan 2006abcdNegev Desert  2007abCroatia 2008Metz 2008Jordan Valley 2008Paris 2008Noam 2008David 2007abYair 2008David 2009,Torino2012abcdRoma 2012Nova Scotia 2010abcdeHanukka 2012Succot 2012Lazarus Wedding 2012abc,  Tamar enrolls 2012ab, Japan 2012abcdef,ghijNoam Bar Mizva abcd.

     פרסומים

      

      

     Journals

      

     1. Perl-Treves, R. and Galun, E. (1985) The Cucumis plastome: physical map, intrageneric variation and phylogenetic relationship. Theor. Appl. Genet. 71: 417-429.

      

     2. Perl-Treves, R., Zamir, D., Navot, N. and Galun, E. (1985) Phylogeny of Cucumis based on isozyme variability and its comparison with plastome phylogeny. Theor. Appl. Genet. 71: 430-436.

      

     3. Perl-Treves, R., Nacmias, B., Aviv, D., Zeelon, E.P. and Galun, E. (1988) Isolation of two cDNA clones from tomato containing two different superoxide dismutase sequences. Plant Mol. Biol. 11: 609--623.

      

     4. Perl-Treves, R., Abu-Abied, M., Magal, N., Galun, E. and Zamir, D. (1990) Genetic mapping of tomato cDNA clones encoding the chloroplastic and cytosolicisozymes of superoxide dismutase. Biochem. Genet. 28: 543-552.

      

     5. Perl-Treves, R. and Galun, E. (1991) The tomato Cu, Zn superoxide dismutase genes are developmentally regulated and respond to light and stress. Plant Mol. Biol.17: 745-760.

      

     6. Perl, A., Perl-Treves, R., Galili, S., Aviv, D., Shalgi, E., Malkin, S. and Galun, E. (1992) Enhanced oxidative-stress defense in transgenic potato expressing tomato Cu, Zn superoxide dismutases. Theor. Appl. Genet. 85: 568-576.

      

     7. Perl-Treves, R., Howlett, B. and Nasrallah, M.E. (1993) Self-incompatibility related glycoproteins of Brassica are produced and secreted by transgenic tobacco cell cultures. Plant Science 92: 99-110.

      

     8. Abadi, R., Perl-Treves, R. and Levy, Y. (1996) Molecular variability among Exserohilum turcicum isolates using RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Can. J. Plant Pathol. 18: 29-34.

      

     9. Huang R., Galperin M., Levy Y., Perl-Treves R. (1997) Genetic variation of Fusarium moniliforme detected by random amplified polymorphic DNA markers. PlantPathol. 46: 871-881.

      

     10. Mizrahi L., Achituv Y., Katcoff D. and Perl-Treves R. (1998) Phylogenetic position of Ibla (Cirripedia; Thoracica) based on 18S r DNA sequence analysis. J. Crustacean Biol. 18: 363-368.

      

     11. Perl-Treves R., Kahana A., Rosenmann N., Yu X., Silberstein L. (1998) Expression of multiple Agamous-like genes in male and female flowers of cucumber (Cucumissativus L.). Plant Cell Physiol. 39: 701-710.

      

     12. Perl-Treves R., Kahana A., Korach T., Kessler N. (1998) Cloning of three cDNAs encoding 1-aminocycloproane-1-carboxylate oxidases from cucumber floral buds (accession Nos. AF033581, AF033582 and AF033583) (PGR98-037). Plant Physiol. 116: 1192.

      

     13. Silberstein L., Kovalski I., Huang R., Anagnostou K., Kyle M.M. andPerl-Treves R. (1999) Molecular variation in Cucumis melo as revealed by RFLP and RAPD markers. Scientia Horticulturae 79: 101-111.

      

     14. Stepansky A., Kovalski I., Schaffer A.A., Perl-Treves R. (1999) Variation in sugar levels and invertase activity in mature fruit representing a broad spectrum ofCucumis melo genotypes. Genet. Resources Crop Evol. 46: 53-62.

      

     15. Stepansky A, Kovalski I, Perl-Treves R. (1999) Intraspecific classification of Cucumis melo based on morphological and molecular evaluation. Plant Systematics and Evolution 217: 313-333.

      

     16. Kahana A., Silberstein L., Kessler N., Goldstein R.S., Perl-Treves R.(1999) Expression of cucumber ACC oxidases differs among sex genotypes and sex phases. Plant Mol. Biol. 41: 517-528.

      

     17. Perl-Treves R., Mizrahi L, Katcoff D.J. and Achituv Y. (2000) Elucidation of the phylogenetic relationship of three cirripeds, Verruca, Paralepas and Dendrogaster(Cirripedia; Thoracica) based on 18S r DNA sequence. J. Crustacean Biol. 20: 385-392.

      

     18. Mokadi, O., Mizrahi L., Perl-Treves R. and Achituv Y. (2000) The different morphs of Chtamalus anisopoma - a phenotypic response? Direct molecular evidence. J. Exp. Marine Biol. Ecol. 243: 295-304.

      

     19. Anagnostou K., Kyle M. and Perl-Treves R. (2000) Inheritance and linkage analysis of resistance to zucchini yellow mosaic virus, watermelon mosaic virus, papayaringspot virus and powdery mildew in melon. Euphytica 116: 265-270.

      

     20. Kafkas S., Perl-Treves R. and Kaska N. (2000) Unusual Pistacia atlantica trees in the Yunt Mountains of the Manisa Province of Turkey. Isr. J. Plant Sci. 48: 277-280.

      

     21. Klingler J., Kovalski I., Silberstein L., Thompson G.A. and Perl-Treves R. (2001) Mapping of cotton-melon aphid resistance in melon. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 126: 56-63.

      

     22. Kafkas S and Perl-Treves R. (2001) Morphological and molecular phylogeny of Pistacia species in Turkey. Theor. Appl. Genet. 102: 908-915.

      

     23. Kafkas S., Cetiner MS and Perl-Treves R. (2001) Development of sex-associated RAPD markers in wild Pistacia species. J. Hortic Sci. Technol. 76: 242-246.

      

     24. Kafkas S. and Perl-Treves R. (2002) Inter-specific relationships in the genus Pistacia L. (Anacardiaceae) based on RAPD fingerprints. HortScience 37: 168-171.

      

     25. Kafkas S, Kafkas E and Perl-Treves R. (2002) Morphological diversity and a germplasm survey of wild Pistacia species in Turkey. Genet. Resources Crop Evol. 49: 261-270.

      

     26. Brotman Y, Silberstein L, Kovalski I, Perin C, Dogimont C, Pitrat M, Klingler J, Thompson G and Perl-Treves R. (2002) Resistance gene homologues in melon and their linkage to genetic loci conferring disease and pest resistance. Theor. Appl. Genet. 104: 1055-1065.

      

     27. Karaco S., Achituv Y., Perl-Treves R. and Katcoff D. (2002) Asterina burtoni (Asteroidea; Echinodermata) in the Mediterranean and the Red Sea: does asexual reproduction ability enhance colonization? Mar. Ecol. Prog. Ser. 234: 139-145.

      

     28. Burger Y, Katzir N, Tzuri G, Portnoy V, Saar U, Shriber S, Perl-Treves R, Cohen R (2003) Variation in the response of melon genotypes to Fusarium oxysporum f. sp.melonis race 1 determined by inoculation tests and molecular markers. Plant Pathology 52: 204-211

      

     29. Silberstein L, Kovalski I, Brotman Y, Perin C, Dogimont C, Pitrat M, Klingler J, Thompson G, Portnoy V, Katzir N, Perl-Treves R. Linkage map of Cucumis meloincluding horticultural traits sequence-characterized genes. Genome, 46: 761-773.

      

     30. Perl-Treves R, Foley RC, Wenqiong C and Singh KB (2004) Early induction of the Arabidopsis GSTF8 promoter by specific strains of the necrotrophic fungal pathogen, Rhizoctonia solani. Molecular Plant Microbe Interactions 17: 70-80.

      

     31. Tertivanidis K, Goudoula C, Vasilikiotis C, Hassiotou E, Perl-Treves R, Tsaftaris A (2004) Superoxide dismutase transgenes in sugarbeets confer resistance to oxidative agents and the fungus C-beticola. Transgenic Research 13: 225-233.

      

     32. Rajagopalan P, Perl-Treves R (2005) Improved protocol for Cucumber (Cucumis sativus L.) transformation by modified explant dissection and selection. HortScience40: 431-435.

      

     33. Brotman Y, Kovalski I, Dogimont C, Pitrat C, Portnoy V, Katzir N andPerl-Treves R (2005) Molecular markers linked to papaya ring spot virus resistance andFusarium race-2 resistance in melon. Theor. Appl. Genet. 110: 337-345.

      

     34. Grinberg M, Perl-Treves R, Palevsky E, Shomer I, Soroker V. (2005) Interaction between cucumber plants and the broad mite, Polyphagotarsonemus latus: from damage to defense gene expression. Entomologia Experimentalis et Applicata. 115: 135-144.

      

     35. Vengadesan G, Prem Anand R, Selvaraj N, Perl-Treves R, Ganapathi A. Transfer and expression of NptII and bar genes in cucumber (Cucumis sativus L.). In Vitro Cell. Dev. Biol. 41: 17-21.

      

     36. Albert VA, Soltis DE, Carlson JE, Farmerie WG, Wall PK, Ilut DC, Solow TM, Mueller LA, Landherr LL, Hu Y, Buzgo M, Kim S, Yoo M-J, Frohlich MW, Perl-Treves R, Schlarbaum SE, Bliss BJ, Zhang X, Tanksley S, Oppenheimer DG, Soltis PS, Ma H, dePamphilis CW, Leebens-Mack JH. Floral gene resources from basal angiosperms for comparative genomics research. BMC Plant Biology, 5:5.

      

     37. Çürük S, Çetiner S, Elman C, Xia X, Wang Y, Yeheskel A, Silberstein L, Perl-Treves R, Watad AA, Gaba V. (2005) Transformation of recalcitrant melon (Cucumis melo L.) cultivars is facilitated by wounding with carborundum. Engineering in Life Sciences, 5: 169-177.

      

     38. Foley RC, Sappl PG, Perl-Treves R, Millar HA and Singh KB (2006) Desensitization of gstf8 induction by a prior chemical treatment is long lasting and operates in a tissue-dependent manner. Plant Physiology 142: 245-253.

      

     39. Twito T, Weigend S, Blum S, Granevitze Z, Feldman MW, Perl-Treves R, Lavi U, Hillel J. (2007) Biodiversity of 20 chicken breeds assessed by SNPs located in gene regions. Cytogenetic and Genome Research 117: 319–326.

      

     40. Herman R and Perl-Treves R. (2007) Characterization and inheritance of a new source of resistance to Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 1.2 in Cucumis melo.Plant Disease 91: 1180-1186.

      

     41. Gerchikov N, Keren-Keiserman A, Perl-Treves R, Ginzberg I. (2008) Wounding of melon fruits as a model system to study rind netting. Scientia Horticulturae 117: 115-122.

      

     42. Farage-Barhom S, Burd S, Sonego L, Perl-Treves R, Lers A. (2008) Expression analysis of the BFN1 nuclease gene promoter during senescence, abscission, and programmed cell death-related processes. Journal of Experimental Botany 59: 3247-3258.

      

     43. Alagarmalai J, Grinberg M, Perl-Treves R, Soroker V (2009) Host selection by herbivorous mite Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae). J. Insect Behaviour22:375–387.

      

     44. Boualem A, Troadec C, Kovalski I, Sari MA, Perl-Treves R and Bendahmane A (2009) A conserved Ethylene Biosynthesis Enzyme Leads to Andromonoecy in twoCucumis species. PLoS One 4: e6144.

      

     45. Chatzidimitriadou K, Nianiou-Obeidat I, Madesis P, Perl-Treves R, Tsaftaris A (2009) Expression of SOD transgene in pepper confer stress tolerance and improve shoot regeneration. Electronic Journal of Biotechnology 12: 10.

      

     46. Zvirin Z, Herman R, Brotman Y, Denisov Y, Belausov E, Freeman S and Perl-Treves R (2010) Differential colonization and defense responses of resistant and susceptible melon lines infected by Fusarium oxysporum race 1.2. Plant Pathology 59, 576–585.

      

     47. Twito T, Madeleine D, Perl-Treves R, Hillel J, Lavi U (2011) Comparative genome analysis with the human genome reveals chicken genes associated with fatness and body weight. Animal Genetics 42: 642-649

      

     48. Brotman Y, Normantovich M, Goldenberg Z, Zvirin Z, Kovalski I, Stovbun N, Donniger T, Bolger AM, Troadec C, Bendahmane A, Cohen R, Katzir N, Pitrat M,Dogimont C, Perl-Treves R (2013) Dual resistance of melon to Fusarium oxysporum races 0 and 2 and to Papaya ring-spot virus is controlled by a pair of head-to-head oriented NB-LRR genes of unusual architecture. Molecular Plant 6: 235-238 Supplemental data

      

     Books Invited Reviews and Book Chapters

      

     1. Leshem YY, Kuiper PJC, Erdei L, Lurie S and Perl-Treves R. (1998) Do Selye’s mammalian “GAS” concept (General Adaptation Syndrome) and “Co-stress” response exist in plants? In: Stress of Life: from Molecules to Man. Editor: P. Csermely. Annals of the New York Academy of Science, vol. 851, pp. 199-208.

      

     2. Perl-Treves R (1999) Male to female conversion along the cucumber shoot: approaches to study sex genes and floral development in Cucumis sativus. In: Sex Determination in Plants. Editor: C.C. Ainsworth. BIOS Scientific Publisher, Oxford, pp. 189-216.

      

     3. Perl-Treves R (1999) Floral development and sex expression in Cucumis sativus, the cucumber: genetic and molecular approaches. Flowering Newsletter 28: 39-48.

      

     4. Perl-Treves R. and Perl A. (2002) Oxidative stress: an introduction. In: Oxidative Stress in Plants. Van Montagu M., Inze D., Taylor and Francis Books Ltd, London andNew York.

      

     5. Perl-Treves R and Rajagopalan P (2006) Close, yet separate: patterns of male and female floral development in monoecious species. In: Flowering and its Manipulation. Editor: C.C. Ainsworth. Blackwell, Oxford, pp. 117-146.

      

     6. Oumouloud A, El-Otmani M, González Torres R, Garcés Claver A,Perl-Treves R, Álvarez JM (2013) Breeding melon for resistance to Fusarium wilt: Recent developments. Euphytica, in press

      

     Selected Chapters in Proceedings Books

      

     1. Rajagopalan P, Saraf-Levy T, Lizhe A and Perl-Treves, R (2004) Over-expression of an ethylene receptor increases femaleness in transgenic cucumbers. Proceedings of the VIIIth EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding, Olomouc, Czech Republic, 12-17 July 2004, 525-531.

      

     2. Brotman Y, Kovalski I, Dogimont C, Pitrat M, Katzir N and Perl-Treves R (2004) Molecular mapping of the melon Fom-1/Prv locus. Proceedings of the VIIIthEUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding, Olomouc, Czech Republic, 12-17 July 2004, pp. 485-489.

      

     3. Grinberg G, Soroker V, Palevsky E, Shomer I and Perl-Treves R(2004) Response of cucumber to the broad mite, Polyphagotarsonemus latus. Proceedings of the VIIIthEUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding, Olomouc, Czech Republic, 12-17 July 2004, 319-324.

      

     4. Herman R, Zvirin Z, Kovalski I, Freeman S, Denisov Y, Zuri G, Katzir N,Perl-Treves R (2008) characterization of Fusarium race 1.2 resistance in melon and mapping of a major QTL for this trait near a fruit netting locus. Proceedings of the IXth EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding, Avignon, France, 21-24 May 2008, 149-156.

      

     5. Baniel A, Saraf-Levy T, Perl-Treves R. (2008) How Does the First Fruit Inhibit Younger Fruit Set In Cucurbits? Proceedings of the IXth EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding, Avignon, France, 21-24 May 2008, 597-601.

      

     6. Valentina Davidovich V, Leibman D, Gal-On A, Perl-Treves R (2008) Affecting cucurbit hormonal status by the ZYMV transient expression vector. Proceedings of theIXth EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding, Avignon, France, 21-24 May 2008, 587-591.

      

     7. Fraenkel R , I. Kovalski I, C. Troadec C, Bendahmane A, Perl-Treves R (2012) A TILLING population for cucumber forward and reverse genetics. In: Proceedings of the X Eucarpia Meeting on the Cucurbitaceae, Antalia, October15-18 2012, pp, 598-603.

      

     8. Miller G, Goltsev Y, Dalia Wolf D, Baniel A, Saraf-Levy T, Kovalski I,Perl-Treves R (2012) Developmental changes in inhibited, senescent and fruit-setting ovaries of cucumber. In: Proceedings of the X Eucarpia Meeting on the Cucurbitaceae, Antalia, October15-18 2012, pp, 591-596.

      

     9. Normantovich M, Yogev O, Taylor CG, Perl-Treves R (2012) Study of the Fom-2 resistance gene using composite melon plants. In: Proceedings of the X Eucarpia Meeting on the Cucurbitaceae, Antalia, October15-18 2012, pp, 240-246. 

      

     Course # 80-701 INTRODUCTION TO BIOLOGY

     2 hrs lecture, 1st year, 1st semester.

      

     Provides an introduction to biological principles and concepts such as membranes, biological macromolecules, prokaryotic and eukaryotic cells, multicellularity, genetic information,. An overview of bacteria, viruses, fungi and protists; a taxonomic survey of the plant kingdom from lower to higher plants. Major plant processes: photosynthesis, nitrogen assimilation, plant-water relationships, phloem transport, response to environmental stimuli.

      

      

     Course No. 80-225 PLANT PHYSIOLOGY

     Lecture: 3 hours a week, 2nd year, 2nd semester (jointly with Dr. Orit Shaul).

      

     The course covers major topics in Plant Biochemistry and Physiology. The scientific approaches and techniques that served to make the main discoveries in the field are emphasized. Relevance of physiological processes to Agriculture and Environmental Protection is discussed, and examples of Molecular studies based on Plant Physiology are given.

     Contents: Introduction: The Plant Kingdom, vegetal "principles of life", challenges of botanical research. Photosynthesis: thermodynamic and photochemical principles, light and dark reactions, chloroplast structure, photorespiration, adaptation to environmental changes, sucrose and starch synthesis. Plant-water relations: water potential and its components, water and mineral conduction in the soil-plant-atmosphere continuum, the photosynthesis-transpiration dilemma, stomatal action, response to drought stress. Transport of assimilates in the phloem. Nitrogen metabolism in plants. Introduction to growth and differentiation. Plant hormones: structure, assays, responses, mode of action. Photomorphogenesis: phytochrome and other photoreceptors, photoperiodic induction of flowering.

      

      

     Course # 80-329 PRINCIPLES OF PLANT MOLECULAR GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

     2 hrs lecture + 2 hrs practice, 3rd year, 2nd semester

      

     Key-aspects of Plant Genetics are addressed, starting from the classical genetic level, required to understand the foundation of the more modern approaches, through somatic cell genetics and cytogenetics, down to molecular studies of the Plant Genome and Genetic Engineering.

     Contents: Introduction to the plant genome: nuclear genome size and composition, genomics approaches. The chromosomes: ploidy systems in plants, cytogenetic achievements in plant research and breeding. The chloroplast and the mitochondrial genomes in plants. Genome mapping and use of molecular markers in plant breeding. Map-based cloning. Plant tissue culture and its applications: protoplast and cell cultures, embryogenesis and organogenesis, haploid cultures, in vitro selection. Somatic cell fusions. Genetic engineering of plants: transformation methods. Overexpression and repression of plant genes; marker genes and reporter genes; examples of transgenic plants with agricultural potential.

     Practice involves reading and analysis of relevant scientific literature, genomics database mining and computing a genetic map, and visits to a plant tissue culture company and a seed company that applies molecular methods in breeding.

      

      

     Course # 80-491 UNDERGRADUATE STUDENTS SEMINAR    

      

     The course consist of 1-hour seminars, a series of presentations and discussions delivered by students on a current research topic in Plant Biology.

      

     MOLECULAR AND HORMONAL REGULATION OF PLANT DEVELOPMENT  (new Course planned for 2013-2014)

     2 hrs lecture, jointly with Dr. Hinanit Koltai and Dr. Vered Irihimovitch, ARO

      

      The course discusses major themes in plant development, related to leaf, root, flower and fruit induction and organogenesis. Hormonal signals and molecular mechanisms that orchestrate plant development are emphasized. Students are requested to present mini-seminars related to key research articles, as a basis for in depth discussion of modern methodologies and model plants employed in the field.

     ד"ר שאול אורית

     ד"ר
     דוא"ל: 
     טלפון: 
     מיקום: 

     פרסומים

     Refereed Publications

     1. Karina Vexler, Miryam Ayala Cymerman, Irina Berezin, Adi Fridman, Linoy Golani, Michal Lasnoy, Helen Saul, and Orit Shaul (2016). The Arabidopsis NMD factor UPF3 is feedback-regulated at multiple levels and plays a role in plant response to salt stress. Frontiers in Plant Science 7:1376. doi:10.3389/fpls.2016.01376.

     2. Orit Shaul (2015). Unique aspects of plant nonsense-mediated mRNA decay. Trends in Plant Science 20: 767-779.

     3. Evgeniya Degtiar, Adi Fridman, Dror Gottlieb, Karina Vexler, Irina Berezin, Ronit Farhi, Linoy Golani, and Orit Shaul (2015). The feedback control of UPF3 is crucial for RNA surveillance in plants. Nucleic Acids Research 43: 4219–4235.

     4. Tsofit Akua and Orit Shaul (2013). The Arabidopsis MHX gene includes an intronic element that boosts translation when localized in a 5’ UTR intron. Journal of Experimental Botany, 64: 4255-4270.

     5. Rachel Gaash, Keren Mizrahi, Meirav Elazar, Meital Avramov-Mor, Irina Berezin, and Orit Shaul (2013). Phylogeny and a structural model of plant MHX transporters. BMC Plant Biology, 13: 75.

     6. I. Berezin, M. Elazar, R. Gaash, M. Avramov, and O. Shaul (2012). The use of hydroponic growth systems to study the root and shoot ionome of Arabidopsis thaliana. In Hydroponics - a standard methodology for plant biological researches, pp. 135-152.

     7. Karin Rand, Irina Kobrinsky-Aaronowitz, Yael Levy, Orit Shaul, Roni Aloni and Yedidya Gafni (2011). Induction of karyopherin α1 expression by indole-3-acetic acid in auxin-treated or overproducing tobacco plants. Plant Signaling and Behavior, 6 (6).

     8. Tsofit Akua, Irina Berezin and Orit Shaul (2010) The leader intron of AtMHX can elicit, in the absence of splicing, low-level intron-mediated enhancement that depends on the internal intron sequence. BMC Plant Biology, 10: 93.

     9. Helen Saul, Einat Elharrar, Rachel Gaash, Dror Eliaz, Meital Valenci, Tsofit Akua, Meital Avramov, Neta Frankel, Irina Berezin, Dror Gottlieb, Meirav Elazar, Ora David-Assael, Vered Tcherkas, Keren Mizrachi, and Orit Shaul (2009). The upstream open-reading frame of the Arabidopsis AtMHX gene has a strong impact on transcript accumulation through the nonsense-mediated mRNA decay pathway. Plant Journal 60: 1031–1042.

     10. Irina Berezin, Talya Mizrachy-Dagry, Emil Brook, Keren Mizrahi, Meirav Elazar, Suping Zhuo, Vered Saul-Tcherkas, and Orit Shaul (2008). Overexpression of AtMHX in tobacco causes increased sensitivity to Mg2+, Zn2+, and Cd2+ ions, induction of V-ATPase expression, and a reduction in plant size. Plant Cell Reports 27: 939–949.

     11. Irina Berezin, Emil Brook, Keren Mizrahi, Talya Mizrachy-Dagry, Meirav Elazar, Suping Zhou, and Orit Shaul (2008). Overexpression of the vacuolar metal/proton exchanger AtMHX in tomato causes decreased cell expansion and modifications in the mineral content. Functional Plant Biology 35: 15-25.

     12. Ora David-Assael, Helen Saul, Keren Mizrahi, Elad Leviad, Talya Mizrachy-Dagri, Emil Brook, Irina Berezin, and Orit Shaul (2007). Recognition of a weak-context upstream-AUG codon in the AtMHX gene is facilitated by the secondary structure of the 5' untranslated-region. Plant  Science  172:  354–362.

     13. Benayahu Elbaz, Noa Shoshani-Knaani, Ora David-Assael, Talya Mizrachy-Dagri, Keren Mizrahi, Helen Saul, Emil Brook, Irina Berezin and Orit Shaul (2006) High expression in leaves of the zinc hyperaccumulator Arabidopsis halleri of AhMHX, a homolog of an Arabidopsis thaliana vacuolar metal/proton exchanger. Plant Cell and Environment 29: 1179–1190.

     14. Ora David-Assael, Irina Berezin, Noa Shoshani-Knaani, Helen Saul, Talya Mizrachy-Dagri, Jianxin Chen, Emil Brook, and Orit Shaul (2006). AtMHX is an auxin and ABA-regulated transporter whose expression pattern suggests a role in ion homeostasis in tissues with photosynthetic potential. Functional Plant Biology 33: 661–672.

     15. Ora David-Assael, Helen Saul, Vered Saul, Talya Mizrachy-Dagri, Irina Berezin, Emil Brook, and Orit Shaul (2005) Expression of AtMHX, an Arabidopsis vacuolar magnesium and zinc transporter, is repressed by the 5’-untranslated-region of this gene. Journal of Experimental Botany 56: 1039-1047.

     16. Orit Shaul (2002) Magnesium transport and function in plants: the tip of the iceberg. BioMetals 15: 309-323.

     17. Burssens S., de-Almeida-Engler J., Beeckman T., Richard C., Shaul O., Ferreira P., Van Montagu M. and Inzé D. (2000) Developmental expression of the Arabidopsis thaliana CycA2;1 gene. Planta 211: 623-631.

     18. Orit Shaul*, Donald W. Hilgemann, Janice de-Almeida-Engler, Marc Van Montagu, Dirk Inzé, and Gad Galili (1999). Cloning and characterization of a novel Mg2+/H+ exchanger. EMBO Journal 18: 3973-3980. *Orit Shaul is the Corresponding Author.

     19. Orit Shaul, Vladimir Mironov, Marc Van Montagu, and Dirk Inzé (1999). Cyclin-promoter-gus transformed tobacco cultures that leave the stationary state reveal a discrepancy between gus mRNA levels and GUS protein activity. Plant Science 141: 67-71.

     20. M. Fridlender, Y. Sitrit, O. Shaul, Giladi O. and A. Levy (1998). Analysis of the Ac promoter: structure and regulation. Molecular and General Genetics (now called: Molecular Genetics and Genomics) 258: 306-314.

     21. Galili G., Karchi H., Shaul, O.  Zhu-Shimoni J.X., Miron, D.  Yang L., Ben-Yaacov S., Perl A., and Amir R. (1997). Expression of bacterial dihydrodipicolinate synthase in transgenic plants: Potentials to improve lysine content in forage, grain and tuber crops. Acta Horticulturae 447: 551-559.

     22. Orit Shaul, Vladimir Mironov, Sylvia Burssens, Marc Van Montagu, and Dirk Inzé (1996). Two Arabidopsis cyclin promoters mediate distinctive transcriptional oscillation in synchronized tobacco BY-2 cells. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 93: 4868-4872.

     23. Orit Shaul, Marc Van Montagu, and Dirk Inzé (1996). Cell cycle control in Arabidopsis. Annals of Botany 78: 283-288.

     24. Pascale Redig*, Orit Shaul* (*the two first authors made equal contributions), Dirk Inzé, Marc Van Montagu, and Harry Van Onckelen (1996). Levels of endogenous cytokinins, indole-3-acetic acid and abscisic acid during the cell cycle of synchronized tobacco BY-2 cells. FEBS Letters 391: 175-180.

     25. Orit Shaul, Marc Van Montagu, and Dirk Inzé (1996). Regulation of cell division in Arabidopsis. Critical Reviews in Plant Sciences 15: 97-112.

     26. Galili G., Shaul O., Perl A., and Karchi H. (1994). Synthesis and accumulation of the essential amino acids lysine and threonine in seeds. In G. Galili and H. Kigel, eds, Seed Development and Germination, Marcel Dekker, New York, pp. 811-831.

     27. Gad Galili, Hagai Karchi, Orit Shaul, Avi Perl, Aviv Cahana, Inbal Ben-Tzvi-Tzchori, Zhu Xiao-Zhu, and Shmuel Galili (1994). Production of transgenic plants containing elevated levels of lysine and threonine. Biochemical Society Transactions 22: 921-925.

     28. Hagai Karchi, Orit Shaul and Gad Galili (1994). Lysine synthesis and catabolism are coordinately regulated during tobacco seed development. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 91: 2577-2581.

     29. Hagai Karchi, Orit Shaul and Gad Galili (1993). Seed specific expression of a bacterial desensitized aspartate kinase increases the production of seed threonine and methionine in transgenic tobacco. Plant Journal 3: 721 727.

     30. Orit Shaul and Gad Galili (1993). Concerted regulation of lysine and threonine synthesis in tobacco plants expressing bacterial feedback insensitive aspartate kinase and dihydrodipicolinate synthase. Plant Molecular Biology 23: 759-768.

     31. Avi Perl, Shmuel Galili, Orit Shaul, Inbal Ben Tzvi, and Gad Galili (1992). Bacterial dihydrodipicolinate synthase and desensitized aspartate kinase: Two novel selectable markers for plant transformation. Nature Biotechnology 11: 715-718.

     32. Avi Perl, Orit Shaul and Gad Galili (1992). Regulation of lysine synthesis in transgenic potato plants expressing a bacterial dihydrodipicolinate synthase in their chloroplasts.  Plant Molecular Biology 19: 815 823.

     33. Orit Shaul and Gad Galili (1992). Threonine overproduction in transgenic tobacco plants expressing a mutant desensitized aspartate kinase of Escherichia coli.  Plant Physiology 100: 1157 1163.

     34. Orit Shaul and Gad Galili (1992). Increased lysine synthesis in tobacco plants that express high levels of bacterial dihydrodipicolinate synthase in their chloroplasts. Plant Journal 2: 203 209.

     Patents

     35. Shaul O., Hilgemann D.W., Van Montagu M., Inzé D. and Galili G. (2004) US Patent No. 6,677,506. DNA coding for a Mg2+/H+ or Zn2+/H+ exchanger and transgenic plants expressing same. (Shaul O. is the leading scientist).

     36. Shaul O., Galili G., Inzé D., Van Montagu M., and Hilgemann D.W. (2003) CIP Patent application: Polypeptides and polynucleotides encoding same useful for modifying ion concentrations in plants. (Shaul O. is the leading scientist).

     37. Gad Galili, Orit Shaul, and Avi Perl (1994) U.S. Patent No. 5,367,110. Chimeric genes comprising DNA sequence coding enzymes having kinase and synthase activity; herbicides.

     פרופ' שוורץ רקפת

     פרופ'
     דוא"ל: 
     טלפון: 
     מיקום: 

      פרופ' שטיינברגר יוסף

      פרופ'
      דוא"ל: 
      טלפון: 
      פקס : 
      מיקום: