מעבדות מרוכזות מידע ומועדים - תשפ"ד

שיבוץ המעבדות המרוכזות לשנת תשפ"ד

התאריכים ניתנים לשינוי-נא להתעדכן באתר הפקולטה לגבי תאריכי המעבדות .

מס' הקורס

שם הקורס

שם המרצה

מס' ימים

נקודות

תאריכים

מקום

שעות הקורס

מס' סטודנטים

 

80-876-01

מותנה באישור פרופ' דורון גרבר

עקרונות תכנון, ייצור

והפעלה של שבבים מיקרופלואידים

פרופ' דורון גרבר

5

1.5

09-12/09/2024

ויום נוסף ב 19/09

בניין 206 חדר 811/810

09:00-16:00

16

 

80-864-01

שיטות למחקר האותות בתא

(מיועד לתארים מתקדמים)

פרופ' חיה ברודי

5

1.5

21-25/07/2024

בניין 212 קומת קרקע חדר 001

08:30-16:00

עד 20

 

80-528-01

גנטיקה קלאסית ומולקולרית

(שנה ג'+תארים מתקדמים)

פרופ' חיים כהן

5

1

04-08/08/2024

בנין 212 קומה ג'

09:00-15:00

עד 24

 

80-309

מבוא לביולוגיה ואקולוגיה ימית

פרופ' אורן לוי

 

1.5

26-31/5/2024

אילת

כל היום

עד 22

 

80-896

מותנה באישור של ד"ר אורלי ירון

קורס מתקדם ל-

Next generation

(ריצוף עמוק)

ד"ר אורלי ירון

8

2

05-14/02/2024

בנין 212 קומה ב' (מעבדה חדשה)

יקבע בהמשך

 

 

80-816

שיטות במחקר מבנה ודינמיקה בגרעין (דרישת קדם – קורס 80520)

פרופ' שב-טל ירון

3

0.5

17-19/06/2024

בנין 212 קומה ב (מעבדה חדשה)'

09:00-16:00

עד 10

 

תאריך עדכון אחרון : 19/03/2024