מעבדות מרוכזות מידע ומועדים - תשפ"ג

שיבוץ המעבדות המרוכזות לשנת תשפ"ג

התאריכים ניתנים לשינוי-נא להתעדכן באתר הפקולטה לגבי תאריכי המעבדות .

 

מס' הקורס

שם הקורס

שם המרצה

מס' ימים

נקודות

תאריכים

מקום

שעות הקורס

80-876-01

מותנה באישור מדר' דורית אברהמי/פרופ' דורון גרבר

עקרונות תכנון, ייצור

והפעלה של שבבים מיקרופלואידים

פרופ' דורון גרבר

5

1.5

2-6.7.2023

בניין 206 חדר 811/810

ייקבע בהמשך

80-864-01

שיטות למחקר האותות בתא

מוגבל ל-16 סטודנטים

(מיועד לתארים מתקדמים)

פרופ' חיה ברודי

5

1.5

9-13.7.2023

בניין 212 קומת קרקע חדר 001

ייקבע בהמשך

80-528-01

גנטיקה קלאסית ומולקולרית

(שנה ג'+תארים מתקדמים)

פרופ' חיים כהן

5

1

6-10.8.2023

בנין 212 קומה ג'

ייקבע בהמשך

80-309

 

מבוא לביולוגיה ואקולוגיה ימית     

 

 

פרופ' אורן לוי

 

1.5

25-30.6.2023

אילת

ייקבע בהמשך

80-896

קורס מתקדם ל-

Next generation

(ריצוף עמוק)

ד"ר ירון אורלי

8

2

6-15/2/2023

בנין 212 קומה ג'

ייקבע בהמשך

80-816

שיטות במחקר מבנה ודינמיקה בגרעין      

פרופ' שב-טל ירון

3

0.5

12-14.6.2023

בנין 212 קומה ג'

ייקבע בהמשך

תאריך עדכון אחרון : 05/09/2022