שלחו לחבר

מדעי החיים - פיזיקה שנה ב'

קורסי חובה פיזיקה

מס' קורס          שם הקורס                                    ש"ס / סמסטר

86207          מתמטיקה לפיסיקאים 3                       4ה + 2ת / א'                                                

86209          גלים                                                 3ה + 2ת / א'                 

86210          מכניקה אנליטית                                 3ה + 2ת / א'                                  

86431          אוריינטציה לתלמידי מחקר                   1ה / א'                                             

86164          מבוא למחשבים                                  2ה + 2ת / א' 

86215          תרמודינמיקה                                     3ה + 1ת / ב'

86311          תורת הקוונטים 1                                3ה + 2ת / ב'     

                                                                             

קורסי חובה מדעי החיים

ס' קורס          שם הקורס                                    ש"ס / סמסטר

80201          ביוכימיה א'                                        4ה + 1ת / א'             (דרישת ליבה לרפואה)                    

80206          מבוא לפיזיולוגיה של החי                     2ה + 1ת / א'             (דרישת ליבה לרפואה)                               

80208          גנטיקה כללית                                    3ה + 1ת / א'             (דרישת ליבה לרפואה)                  

80202          ביוכימיה ב'                                        4ה / ב'                      (דרישת ליבה לרפואה)   

80203          מיקרוביולוגיה כללית                           2ה / ב'                      (דרישת ליבה לרפואה)                   

80210          מבוא לאימונולוגיה                              2ה / ב'                                   

80242          ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'     2ה + 2ת / ב'             (דרישת ליבה לרפואה)                                                     

80513          ביואינפורמטיקה                                 2ה + 2ת / ב'

80716          אתגרי הביולוגיה המודרנית                  1ה / שנתי

80232 או 80231 מעבדה בביוכימיה או ביולוגיה מולקולרית (3 ש"ס) - יש לבחור אחת מהשתיים 

 

ש"ס – שעות סמסטריאליות, ה-הרצאה, ת-תרגיל

מערכת שעות

ניתן לצפות בפרטי הקורס (יום, שעה, מיקום, מרצה, סילבוס וכו') בקטלוג הקורסים

                                                                                                                                           

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2021