שיעור תורה - פרופ' קימי קפלן

26/12/2017 - 12:00 - 13:00

/files/life-sciences/shared/shiur_torah_-_kimmy_caplan_-_26-12-17_0.pdf

כיבוד קל יוגש לפני ההרצאה