תוכנית מובנית ביולוגיה כימיה שנה ב'

מספר קורס

שם הקורס

84205

כימיה אורגנית א'

84206

כימיה אורגנית ב'

84207

מעבדה בכימיה אורגנית א'

84209

כימיה פיסיקאלית א'

84210

כימיה פיסיקאלית ב'

80201

ביוכימיה א'

80202

ביוכימיה ב'

80203

מיקרוביולוגיה כללית

80231

מעבדה בביולוגיה מולקולרית

80232

מעבדה ביוכימיה

80242

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית א'