סיליבוסים לתוכנית תואר שני ללא תיזה

מס' הקורס
שם הקורס
מספר ש"ש
שם המרצה
תרפייה תאית וגנטית
1
ד"ר אחיה אורבך
ביולוגיה התפתחותית בצמחים
1
פרופ' רפי פרל טרבס
מנגנוני חישה ותגובה של צמחים לתנאי עקה
1
ד"ר גדי מילר
הנדסה גנטית בצמחים
1
ד"ר אורית שאול
זכרון ולמידה
1
ד"ר איתן אוקון
מהגן לגנום: בקרה אפיגנטית בבעלי חיים וצמחים
1
ד"ר חכים אופיר
עיכול והפרשה
1
ד"ר יואב פז
אנדוקרינולוגיה
1
ד"ר לי קורן
ד"ר ליאור אפלבאום
וירולוגיה כללית ומולקולרית
1
פרופ' רונית שריד
החיים בקבוצה: הבסיס המולקולרי להתנהגות חברתית
1
ד"ר גלית שוחט אופיר
גישות מחקר בכלים מולקולרים
1
פרופ' רקפת שוורץ
עולם ה RNA
1
פרופ' שולה מיכאלי
מבוא לאוקינוגרפיה
3.5
פרופ' אורן לוי
ביולוגיה מולקולרית של פרוקריוטים
1
פרופ' רקפת שוורץ
בקרת חלבונים לאחר תרגום
1
ד"ר עמית צור
מנגנוני בקרה של התגובה החיסונית
1
פרופ מרים ברדה סעד
תהליכים חברתיים בחיידקים
1
פרופ' אהוד בנין
המוח ותפקודו
1.5
פרופ' גל ידיד
ביואינפורמטיקה
2
פרופ' רון אונגר
ד"ר ינאי עופרן
ד"ר ארז לבנון
ביולוגיה מולקולרית של הזדקנות
1
פרופ חיים כהן
אימונולוגיה ב
1
פרופ' רמית מר
בקרת גדילה ותמותה של תאים
1
פרופ' דורון גינזברג
הגרעין מבנה ותפקוד
1
פרופ' ירון שב-טל
השפעת סמים ממכרים על המוח
1
פרופ' גל ידיד
אימונולוגיה של סרטן
1
פרופ' סיריל כהן
גורמי גדילה ומנגנון מעבר האותות בתא
1
פרופ' חיה ברודי
התמודדות התא עם מצבי עקה
1
ד"ר סיוון קורנבליט
 סמינריון למסלול תואר שני ללא תיזה
1
מספר מרצים
עבודה סמינריונית
1
מספר מרצים