ד"ר אליפנץ הילה

ד"ר
אחראית מעבדות סטודנטים ותכניות לימודים
ד"ר הילה אליפנץ
דוא"ל: 
טלפון: 
מיקום: 

תקשורת

סטודנטים לתואר ראשון

טופס פנייה מקוון לנושאי תרגול ומעבדות

 

https://goo.gl/forms/VTbIDebqa8SApRnC2

בטופס זה אפשר לפנות באופן אנונימי לגבי בעיות בתרגולים ובמעבדות ההוראה, הם מבחינת התוכן, איכות ההוראה וכן התשתיות.

בטופס זה אפשר גם לבקש חונכות – במקרה זה יש למלא את פרטי ההתקשרות כדי שנוכל ליצור קשר. יש למלא את שם הקורס בלבד.

 

סטודנטים לתארים מתקדמים

תרגול

סטודנטים לתארים מתקדמים זכאים לתרגל על פי הדרוג הבא:

  1. דוקטורנטים
  2. תלמידי תואר שני עם תזה שנה שניה
  3. תלמידי תואר שני עם תזה שנה ראשונה על בסיס צורך ומקום פנוי.

יש למלא את הטופס בקישור (יועלה בהמשך השנה) כאשר נשלחת ההודעה על פתיחת רישום לתרגול בחודש פברואר-מרץ

 

תהליך השיבוץ העיקרי מתקיים בחודשים יוני-אוגוסט ואין צורך לפנות אלי. שיבוצים נוספים על פי הצורך מתקיימים עד פתיחת שנת הלימודים ואף במהלכה.

הודעה על שיבוצים מתקיימת באמצע אוגוסט.