קטגוריה
מנהלת הפקולטה
רוסה רוטנברג

תפקיד
מרכזת מינויים

רוטנברג רוסה

תפקיד
מרכזת מינויים
טלפון
פקס
דוא"ל
rosa.rotenberg@biu.ac.il
משרד
בנין מדעי החיים 212, קומה ב', חדר 2.13

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022